Studieordning

Ved studiestart september 2016 træder en ny studieordning i kraft for ergoterapeutuddannelsen i Danmark. Uddannelsen varer fortsat 3½ år, og forholdet mellem teoretisk og klinisk undervisning bevares. Der kommer dog justeringer i indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen.

Læs Studieordning for ergoterapeutuddannelsen (PDF)

Læs bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi​ (2016)

Studerende med studiestart før september 2016 skal fortsat følge bekendtgørelsen fra 2008:

Lokale tillæg til studieordningen (bekendtgørelsen fra 2008)

Engelsk udgave af studieordning (bekendtgørelse fra 2008 og 2016)