Studieordning

Ved studiestart september 2016 træder en ny studieordning i kraft for ergoterapeutuddannelsen i Danmark. Uddannelsen varer fortsat 3½ år, og forholdet mellem teoretisk og klinisk undervisning bevares. Der kommer dog justeringer i indhold og tilrettelæggelse af uddannelsen.

Læs Studieordning for ergoterapeutuddannelsen (PDF)

Læs bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi​ (2016)

Studerende med studiestart før september 2016 skal fortsat følge bekendtgørelsen fra 2008:

Lokale tillæg til studieordningen (bekendtgørelsen fra 2008)

Engelsk udgave af studieordning (bekendtgørelse fra 2008 og 2016)

Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på ergoterapeutuddannelsen.