Undervisningsformer

På uddannelsen til ergoterapeut foregår undervisningen på mange forskellige måder

  • Klasseundervisning
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Projektarbejde
  • Klinisk undervisning / praktik
  • Undervisning i virkelighedsnære øvelsesrum

Du har desuden mulighed for at deltage i innovation camps, hvor I som studerende skal finde kreative løsninger til sundhedspraksis, en offentlig eller privat virksomhed.

Øvelsesrum på ergoterapeutuddannelsen

På ergoterapeutuddannelsen her vi en række øvelsesrum, hvor du får de bedste muligheder for at øve din faglighed i omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt:

Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter i studieaktivitetsmodellen

Træningslejlighed

På uddannelsen har vi en træningslejlighed, der udgør de perfekte rammer for, at du kan øve dig i  omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt. 

Læs om lejligheden

Kommunikationslab

På UCN har vi et kommunikationslaboratorium, hvor vi arbejder vi med situationsspil og gruppediskussioner som redskaber til at træne kommunikationsfærdigheder i relation til klinisk praksis.

Læs om laboratoriet