Undervisningsformer

På uddannelsen til ergoterapeut foregår undervisningen på mange forskellige måder

  • Klasseundervisning
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Projektarbejde
  • Klinisk undervisning / praktik
  • Undervisning i virkelighedsnære øvelsesrum

Du har desuden mulighed for at deltage i innovation camps, hvor I som studerende skal finde kreative løsninger til sundhedspraksis, en offentlig eller privat virksomhed.

Øvelsesrum på ergoterapeutuddannelsen

På ergoterapeutuddannelsen her vi en række øvelsesrum, hvor du får de bedste muligheder for at øve din faglighed i omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt:

Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter i studieaktivitetsmodellen

Træningslejlighed

På uddannelsen har vi en træningslejlighed, der udgør de perfekte rammer for, at du kan øve dig i  omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt. 

Kommunikationslab.


På UCN har vi et kommunikationslaboratorium, hvor vi arbejder vi med situationsspil og gruppediskussioner som redskaber til at træne kommunikationsfærdigheder i relation til klinisk praksis.

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Følg os på Facebook

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Erhvervskontakt:

Få hjælp af studerende til forbedringer af arbejdsmiljøet i din virksomhed

Kontakt Housing Enabler og få rådgivning om boligers tilgængelighed

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Læs om ergoterapeutuddannelsens træningslejlighed

Optagelse
- Sådan søger du ind