Uddannelsens indhold

Uddannelsen export and technology management varer 3½ år og fordeler sig over 7 semestre med hvert sit faglige fokus.

Uddannelsens opbygning

Den 3½-årige professionsbacheloruddannelse fordeler sig over syv semestre. Uddannelsen giver dig en god forståelse for virksomhedens tekniske og handelsmæssige problemstillinger.

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem en teknisk og merkantil tilgang. Når du er færdiguddannet som professionsbachelor i export and technology management, har du opnået et dybt indblik i begge dele og kan fungere som bindeled mellem virksomheden og dens kunder.

Faglige tilbud

Du vil i forbindelse med undervisningen få følgende faglige tilbud:

 • Teknik - produktudvikling, produktionsprocesser, materialer, konstruktion, design og projektledelse
 • Salg - industriel eksport, marketing, udenrigshandel, shipping/transport og innovation
 • Kommunikation - fremmedsprog, kulturforståelse og forhandlingsteknik

Semestrenes faglige fokus

Hvert semester har sit faglige fokus:

 • 1. semester: Virksomhedens forretningsgrundlag
 • 2. semester: Markedsforståelse
 • 3. semester: Planlægning af markedsindsatsen
 • 4. semester: Markeds- og kundekontakten
 • 5. semester: Den sælgende organisation
 • 6. semester: Virksomhedsophold
 • 7. semester: Specialisering og bachelorprojekt
   

På hvert semester arbejdes der desuden med udgangspunkt i et specifikt brancheområde som f.eks. jern- og metalindustrien, plastindustrien, IT og elektronikbranchen samt træ- og møbelindustrien.

I forbindelse med virksomhedsopholdet vil du endvidere kunne afprøve dine teoretiske færdigheder i praksis.

På 7. semester vil du afslutningsvist få lejlighed til at specialisere dig i et eller flere af de emner, du har stiftet bekendtskab med i forbindelse med de første 5 semestre eller i forbindelse med praktikopholdet. På 7. semester skriver du også dit bachelorprojekt.

Undervisningsform og sprog

Selve undervisningsformen de første 5 semestre består af en vekselvirkning mellem holdundervisning, projektarbejde, virksomhedsbesøg, gæstelærere og anden form for undervisning.

Undervisningen vil hovedsageligt foregå på skolen. I modsætning hertil står de sidste to semestre, der tager deres udgangspunkt i en virksomhed. 

Undervisningssproget er engelsk.

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, andre studieaktiviteter etc.

Faglig studievejleder

Signe Marie Hansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 49
smha@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind