Adgangskrav og optagelse

Sådan søger du optagelse på FIF. Læs om adgangskrav og ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 10. august 2022.


Kurset er gratis.
Du skal selv kunne dække udgifter til bøger, transport, m.m.
Kurset giver mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).
 


1. Opholdstilladelse

Du skal være fyldt 18 år og have opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

Dokumentation til din ansøgning
  • Vedlæg for- og bagside af opholdskortet.

2. Uddannelsesniveau

Du skal have en udenlandsk gymnasial eksamen, der svarer til en dansk gymnasial eksamen.

Dokumentation til din ansøgning
  • Vedlæg dine gymnasiale uddannelsespapirer - og eventuelt videregående uddannelsespapirer. Der skal være kopi af de originale dokumenter samt en oversættelse til dansk eller engelsk.
  • Vedlæg vurdering af din ungdomsuddannelse fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Din uddannelse skal vurderes: Lad os hjælpe

Vurdering af din ungdomsuddannelse
Din ungdomsuddannelse skal være vurderet og anerkendt hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du kan finde både ansøgningsblanket og ofte stillede spørgsmål og svar på deres hjemmeside.

Kontakt os for hjælp og vejledning - inden du afskriver muligheden
Processen kan tage tid, og der kan fx opstå benspænd i forhold til at møde dokumentationskravet, hvis du som flygtning ikke har dit eksamensbevis. Vi har erfaring med de svære situationer, og vi vil gerne hjælpe dig med at undersøge dine muligheder.

→ Kontakt os


3. Sprogkrav

Du skal kunne forstå, tale og skrive dansk svarende til mindst niveau B2 (prøve i dansk 3,5).

Dokumentation til din ansøgning

Vedlæg prøvebevis fra sprogkursus i dansk.

Har du ikke en prøve i dansk? Kontakt os

Kontakt os om muligheden for at afvige sprogkravet: 
Har du lært dansk gennem hverdagen i Danmark er det naturligt, at du ikke har dokumentation på det. 

UCN kan optage ansøgere, der ikke har dokumentation på deres danskkundskaber, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at kunne forstå, tale og læse dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset. 

Vurderingen vil efter aftale foregå som del af den mundtlige optagelsessamtale og skriftlige optagelsesprøve.

 Kontakt os


4. Skriftlig adgangsprøve og mundtlig optagelsessamtale

Du skal bestå en skriftlig optagelsesprøve på UCN og en efterfølgende mundtlig optagelsessamtale.

Hvad består adgangsprøven af?
  • Den skriftlige adgangsprøve tester bl.a. dine evner til at læse og forstå.
  • Har du spørgsmål til adgangsprøven er du velkommen til at kontakte koordinatoren i Hjørring eller i Aalborg 
Hvad går optagelsessamtalen ud på?
  • Den mundtlige optagelsessamtale er en samtale om din motivation for at søge optagelse på kurset, hvor vi også taler om eventuelle udfordringer fra den skriftlige adgangsprøve.

Kurset er for flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande, der vil finde en vej til uddannelse og job i Danmark.
 

Du kan derfor ikke optages, hvis:

  • du er fra et EU-land, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Storbritannien, Australien eller New Zealand.
  • du har gennemført hele dit grundskoleforløb i Danmark, har gennemført en dansk gymnasial eksamen eller er optaget på en ungdomsuddannelse eller anden videregående uddannelse i Danmark.