Gå til hoved indhold

Forberedelses­­kursus for indvandrere og flygtninge

Med UCN's forberedelseskurses for indvandrere og flygtninge (FIF) bliver du klædt på til uddannelse og job i Danmark.

Fag og opbygning

Her kan du læse om fag og hvordan undervisningen foregår på forberedelseskurset for indvandrere og flygtninge

Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge varer 1 år.

3 fag der klæder dig på til fremtiden

Uddannelsen er bygget op om tre fag.

1. Et danskkursus på studieprøveniveau

Danskkurset styrker din forståelse og formidling. Du lærer dansk på et højt niveau, så du kan gennemføre og få fuldt udbytte af UCN's uddannelser. Det er målet, at du kan forstå alt, der foregår i undervisningen, og at du kan deltage aktivt i akademiske og faglige refleksioner, diskussioner, m.m.

2. Forberedelse til dansk arbejds- og studiekultur

Du får undervisning i tre fag, som klæder dig på til dansk arbejds- og studiekultur. Fagene afsluttes med én samlet projektprøve, hvor du arbejder sammen i en gruppe. Prøveformen er meget brugt i det danske uddannelsessystem og er derfor god at kende og afprøve.

Læs mere om de tre fag:

3. To praktikperioder

Du kommer i praktik både på en uddannelse og på en arbejdsplads/i en profession. Her får du muligheden for at afprøve din fremtidsdrøm og din nye viden.

Du får vejledning

Som indvandrer eller flygtning i Danmark kan der være uddannelser og jobs, du ikke kender - eller som bliver varetaget på en anden måde.

I fagene får du vejledning i det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. I praktikken er personlig vejledning en fast del. Hvis muligt vil du blive tilbudt sparring både fra din vejleder fra FIF og en vejleder fra arbejdspladsen/praktikstedet.

Du vil hele tiden kunne aftale et møde med en vejleder, du kender fra FIF. Stil spørgsmål og vend dine tanker om fagene, projektarbejdet, praktikken og dine muligheder og drømme med kurset.

Studieordning og officielle dokumenter

Find studieordning, karaktergennemsnit og anden formel information om uddannelsen.