Forberedelseskursus for Indvandrere og Flygtninge (FIF) i Aalborg

På UCN i Aalborg kan du tage et 1-årigt kursus, som forbereder dig til at søge ind på pædagoguddannelsen

Hvad indebærer et FIF-kursus?

Det 1-årige forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF-kursus) henvender sig til dig, som ønsker at opfylde adgangskravene til pædagoguddannelsen.

Kurset giver dig faglig, sproglig og kulturel baggrund til at søge optag på lige fod med andre.

Du får muligheden for at blive bedre til dansk, så du er rustet til en uddannelse, der stiller store krav til både mundtlig og skriftlig kommunikation.

Her finder du Studieordningen for FIF

Hvilke adgangskrav skal man opfylde?
  • Du skal være fyldt 18 år
  • Du skal have bestået danskprøve 3. Har du ikke bestået denne, afholdes der sprogtest for studiestart september i juni og august måned
  • Du optages på baggrund af en personlig samtale med underviserne på forberedelseskurset
Hvilket praktikforløb skal man igennem?

I løbet af kurset kommer du i praktik i ca. 2 måneder i en vuggestue, en børnehave, en børnehaveklasse eller i en SFO-/DUS-ordning.

Du skal i forbindelse med praktikken udfærdige en målformulering. Arbejdet med denne forberedes på UCN. Selve målformuleringen laver du sammen med praktikvejlederen i institutionen, hvor du er i praktik. På en 2-3 samtaler af en times varighed i januar drøftes arbejdet med målene sammen med studievejlederen fra UCN. Ved praktikperiodens afslutning tilkendegives fra institutionen, om praktikken kan godkendes.

I forbindelse med praktikken laves en mindre iagttagelsesopgave på 1-2 sider. Denne opgave evalueres sammen med Danskunderviseren på UCN efter praktikperioden. Efter praktikken er der 1 dags praktikefterbehandling.

Hvad vil det sige at skulle arrangere en kulturdag?

I løbet af FIF-kurset skal alle deltagere på kurset arrangere en kulturdag på pædagoguddannelsen.

Lana & Etidal, kursister på FIF-kurset 2010, fortæller om kulturdagen:

"Dagen gik ud på at synliggør FIF-studerende og deres baggrund samt at fremme integration mellem FIF-klassen og pædagoguddannelsen. Dette krævede meget arbejde fra mentorernes side men i samarbejde med FIF'erne. På dagen alt gik som planlagt bortset fra nogle småting. Trods det var dagen en stor succes, og vi mener, at vi har opnået det, vi skulle, bl.a.:

  • At fortælle lidt om de forskellige lande via nogle udstillinger/plakater osv.
  • Der opstod ”small talk” under udstillingen mellem danskerne og FIF'erne.
  • FIF'erne var i centrum denne dag, og de havde scenen helt for sig selv til at fortælle om deres egen kultur, mad, tøj, skolegang osv.
  • Der var et meget godt samarbejde, støtte og opbakning mellem FIFerne.
  • God opbakning fra danskernes side.
  • FIF'erne følt sig set, hørt og anerkendt, da deltagerne/gæsterne var over 100 mennesker, som samtidig viste interesse for den enkelte kultur.
  • At udvikle sproget gennem fortællinger."
Hvordan foregår eksamen?

I maj måned skal kursisterne deltage i en direktorat stillet skriftlig, sproglig og mundtlig prøve i dansk.

I juni er der projektprøve, hvor alle fagene forsøges integreret i en projektopgave på max. 15 sider.

De studerende danner grupper og skal forberede en individuel og en fælles fremlæggelse. Karakterer gives individuelt.

Er kurset gratis?

Kurset er gratis, men du skal påregne udgifter til indkøb af bøger samt til transport. Du kan være berettiget til SU under kurset.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Vi har lukket for optagelse på FIF kurset i 2018. Til studiestart september 2019 er vi klar til at tage i mod nye ansøgninger fra maj 2019.

Kontakt

Brynja Ruth Karlsdottir
Studiesekretær

Tlf: 72 69 42 20
bka@ucn.dk
Anna Ørnemose Rasmussen
Koordinator

Tlf.: 72 69 05 08
aor@ucn.dk

Studievejledning

Søg ind på UCN

Servicecentrets HelpDesk

Kom til åbent hus

UCN Studiepraktik

Vær studerende for en dag