Gå til hoved indhold

Forberedelses­­kursus for indvandrere og flygtninge

Med UCN's forberedelseskurses for indvandrere og flygtninge (FIF) bliver du klædt på til uddannelse og job i Danmark.

FIF og fremtid

Læs om dine muligheder for job og videreuddannelse efter du har gennemført FIF.

Fælles for alle, der har gennemført FIF, er kendskabet til nuancerne i dansk sprog, kultur og samfund, som de har fået. Det kendskab har gjort, at de langt bedre kan navigere i de faglige og sociale muligheder i Danmark, få fodfæste og falde til.

Hvad har andre brugt FIF til?

  • Godt halvdelen af vores dimittender lykkes med at blive optaget på en uddannelse på UCN første gang de søger umiddelbart efter FIF.
  • Andre vender tilbage og bliver optaget senere - fx fordi de mangler et supplerende fag for at søge optagelse.
  • Andre bruger de kompetencer de har opnået til at få en fod indenfor i et dansk job, der ikke kræver en videregående uddannelse.

Sådan gør du hvis...

Forstå kvote 2 - og hvorfor FIF alene ikke kan garantere dit optag på en uddannelse

I kvote 2 optages du med et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen.

  • Det er de enkelte uddannelser selv, der fastlægger de kvote 2-kriterier, som du vurderes på, og de bestemmer derfor selv, hvordan de vægter FIF i en ansøgning.
  • De enkelte uddannelser bestemmer også selv, hvor mange pladser de afsætter til kvote 2-ansøgere, så selvom FIF vægtes højt, er det ikke sikkert, du får en studieplads, hvis der fx er mange om buddet og få pladser.
  • Du skal altid leve op til alle de adgangskrav en videregående uddannelse stiller, derfor er FIF sjældent nok alene.

Vi hjælper dig gerne med at gennemskue reglerne

Det kan være vanskeligt at gennemskue reglerne, og vi hjælper dig gerne med, hvad du skal være særligt opmærksom på. Det er fx værd at være opmærksom på, at hvis du gerne vil supplere med fag på VUC for at leve op til fagspecifikke adgangskrav, så kan du ikke læse gratis, hvis du har fået din videregående uddannelse fra dit hjemland vurderet og anerkendt hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.