FIF og fremtid

→ Kontakt os
Vi er her for at give dig vejledning og afklaring om dine muligheder.


Hvad har andre brugt FIF til?

 

  • Godt halvdelen af vores dimittender lykkes med at blive optaget på en uddannelse på UCN første gang de søger umiddelbart efter FIF.
  • Andre vender tilbage og bliver optaget senere - fx fordi de mangler et supplerende fag for at søge optagelse. 
  • Andre bruger de kompetencer de har opnået til at få en fod indenfor i et dansk job, der ikke kræver en videregående uddannelse.

Fælles for dem alle er, at det kendskab til nuancerne i dansk sprog, kultur og samfund, de har fået gennem FIF, har gjort, at de langt bedre kan navigere i de faglige og sociale muligheder i Danmark, få fodfæste og falde til.

Du vil gerne læse til lærer eller pædagog på UCN

Du lever op til sprogkravet:
Med FIF får du et danskkursus på studieprøveniveau og lever op til det sprogkrav der er, når du ønsker at søge optagelse på UCN.

FIF bidrager positivt i kvote 2:
Selvom FIF kan bruges bredt, så er kurset oprindeligt planlagt som forberedelseskursus til uddannelserne til lærer og pædagog. Du skal leve op til adgangskravene på læreruddannelsen eller adgangskravene på pædagoguddannelsen i kvote 2, men FIF kan bidrage positivt til din ansøgning:

  • På læreruddannelsen vil FIF bidrage positivt i optagelsessamtalen, når det fx handler om baggrund, motivation eller om at vise din faglige tekstforståelse og teksthåndtering.
  • På pædagoguddannelsen kan du med fordel inddrage FIF som del af din motivationsbeskrivelse. Du kan også vedlægge dit FIF-bevis i din ansøgning, så uddannelsen kan tage det med, når de vurderer ansøgningerne ud fra en række kriterier (i tilfælde af at der er flere ansøgere, end der er pladser).
Vedlæg dit FIF-bevis i en kvote 2-ansøgning

Til lærer eller pædagoguddannelsen:
FIF på UCN er tiltænkt og tilrettelagt, så du kan gennemføre uddannelsen til lærer eller pædagog. Et FIF-bevis vægtes derfor højt i en kvote 2-ansøgning til en af de to uddannelser. (Du skal dog stadig opfylde alle adgangskrav, og FIF er ikke en garanti for optag).

Du kan sagtens tage et FIF, selvom du ikke er 100% sikker på, om du vil være pædagog eller lærer. Professionen og uddannelserne er sikkert anderledes, end du kender det, og FIF er netop en mulighed for at lære noget om de to fag i Danmark og blive afklaret på, om det er noget for dig.

På kurset indgår for eksempel en studiepraktik på en af uddannelserne og en kort afklaringspraktik på en relevant arbejdsplads. Du vil også modtage studievejledning som del af forløbet. Du kan læse mere under kursets indhold.

Du vil gerne læse en anden uddannelse, der ikke er på UCN

Vedlæg dit FIF-bevis i en kvote 2-ansøgning til en anden uddannelse
Uanset hvilken uddannelse, du ønsker at søge optagelse på, kan du altid vedlægge dit FIF-bevis som dokumentation på, at du opfylder et adgangskrav om dansk på Studieprøve-niveau. Om et FIF-bevis også opfylder andre kriterier i en kvote 2-ansøgning er op til det enkelte uddannelsessted og den enkelte uddannelse at vurdere.    

Forberedelseskurset for flygtninge og indvandrere på UCN er tiltænkt og tilrettelagt, så du kan gennemføre uddannelsen til lærer eller pædagog - men en stor del af undervisningen giver dig bredt anvendelige studiekompetencer og viden om dansk kultur og samfundsforhold, der gør det langt nemmere at begå dig i en professionel dansk kontekst.

Som del af kurset lægges der også stor vægt på studievejledning, hvis du er uafklaret på dine muligheder.

Forstå kvote 2 - og hvorfor FIF alene ikke kan garantere dit optag på en uddannelse.


kvote 2 optages du med et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen. 

  • Det er de enkelte uddannelser selv, der fastlægger de kvote 2-kriterier, som du vurderes på, og de bestemmer derfor selv, hvordan de vægter FIF i en ansøgning.
  • De enkelte uddannelser bestemmer også selv, hvor mange pladser de afsætter til kvote 2-ansøgere, så selvom FIF vægtes højt, er det ikke sikkert, du får en studieplads, hvis der fx er mange om buddet og få pladser.
  • Du skal altid leve op til alle de adgangskrav en videregående uddannelse stiller, derfor er FIF sjældent nok alene. 
Det kan være vanskeligt at gennemskue reglerne, og vi hjælper dig gerne med, hvad du skal være særligt opmærksom på:
Det er fx værd at være opmærksom på, at hvis du gerne vil supplere med fag på VUC for at leve op til fagspecifikke adgangskrav, så kan du ikke læse gratis, hvis du har fået din videregående uddannelse fra dit hjemland vurderet og anerkendt hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
→ Kontakt os for vejledning.

Kontakt os hele året for vejledning

Charlotte Overby
Koordinator
i Hjørring
Tlf. 72 69 05 69
cov@ucn.dk
Anna Ørnemose Rasmussen
Koordinator
i Aalborg
Tlf. 72 69 05 08
aor@ucn.dk