Gå til hoved indhold

Forberedelses­­kursus for indvandrere og flygtninge

Med UCN's forberedelseskurses for indvandrere og flygtninge (FIF) bliver du klædt på til uddannelse og job i Danmark.

Adgangskrav og optagelse

Sådan søger du optagelse på FIF. Læs om adgangskrav og ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 10. august 2022.

Kurset er gratis. Du skal selv kunne dække udgifter til bøger, transport, m.m. Kurset giver mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Søg ind her

1. Opholdstilladelse

Du skal være fyldt 18 år og have opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

2. Uddannelsesniveau

Du skal have en udenlandsk gymnasial eksamen, der svarer til en dansk gymnasial eksamen.

3. Sprogkrav

Du skal kunne forstå, tale og skrive dansk svarende til mindst niveau B2 (prøve i dansk 3,5).

4. Skriftlig adgangsprøve og mundtlig optagelsessamtale

Du skal bestå en skriftlig optagelsesprøve på UCN og en efterfølgende mundtlig optagelsessamtale.

Hvem kan søge ind på FIF?

Kurset er for flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande, der vil finde en vej til uddannelse og job i Danmark.

Du kan derfor ikke optages, hvis:

  • du er fra et EU-land, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Storbritannien, Australien eller New Zealand.
  • du har gennemført hele dit grundskoleforløb i Danmark, har gennemført en dansk gymnasial eksamen eller er optaget på en ungdomsuddannelse eller anden videregående uddannelse i Danmark.