Efter- og videreuddannelse

Muligheder for efter- og videreuddannelse efter uddannelsen som financial controller. 

HD og HA

For septemberoptaget 2014 gælder følgende: studerende optaget september 2014 vil have merit for HD 1. del efter afsluttet uddannelse som financial controller. Se dokument her (Pdf)

For septemberoptaget 2013 gælder følgende: studerende optaget september 2013 vil have merit for HD 1. del efter afsluttet uddannelse som financial controller. Se dokument her (Pdf)

Ønsker du at studere HA på Aalborg Universitet, gælder det, at dimittender fra financial controller-uddannelsen gives merit for i alt 95 ECTS forudsat, at man har tilvalgsfag i Videregående Dataanalyse (statistik). Se aftale om merit (Pdf)

Statsautoriseret revisor

Med uddannelsen financial controller har du også taget et skridt mod at kunne blive statsautoriseret revisor - se hvordan på modellen over uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor.

Internationale muligheder

Med en akademiuddannelse har du mulighed for at gå direkte i job, men du kan også tage til udlandet og ”toppe” din uddannelse op til en bachelorgrad. Afhængig af bachelortype og hvilket land, der vælges, kan det tage mellem 1-2 år.

Den udenlandske institution har typisk brug for at se, hvilke fag du har læst, hvor mange ECTS point du har haft i hvert fag, hvordan du har klaret dig og en henvisning til en studieordning for den uddannelse, du har læst.

Normalt er udenlandske universiteter glade for at optage danske studerende. De er kendt for deres engelske sprogfærdigheder, deres selvstændighed, deres rejselyst samt deres gode faglige og personlige kompetencer.

UCN har valgt ikke at etablere konkrete kontakter med udenlandske universiteter i forhold til top-up uddannelser, da vi har erfaret, at vores studerende ønsker individualiserede løsninger. Dermed er det din egen opgave at undersøge dine muligheder.

Hvis du føler, at opgaven er uoverskuelig, kan det være en idé at henvende dig til en organisation, der gratis hjælper med at formidle uddannelsesophold i udlandet, primært i Australien, USA, Hong Kong, England, Canada, Hawaii mv.

Disse organisationer kan fx være:

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan det internationale kontor hjælpe dig med at etablere kontakt og give råd og vejledning, når du har fundet det udenlandske universitet, du gerne vil videreuddanne dig på. Kontakt det internationale kontor på: international@ucn.dk 

Generel studievejledning

Marlene Hörfarter Hornbech
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 33
mhh@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder

Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind