Job og karriere

Som nyuddannet financial controller kan du gå flere veje.

Som financial controller kan du få job i økonomiafdelinger – primært i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder – eller i revisionsvirksomheder. Du kan for eksempel blive ansat som financial controller, regnskabsøkonom, revisormedhjælper eller -assistent.

Financial controller

Som financial controller kommer du til at:

 • arbejde med månedsrapportering 
 • stå for opfølgningen på performance 
 • fungere som finansiel sparringspartner 
 • analysere regnskaber og nøgletal 
 • styre, kontrollere og optimere lagersituationen og indkøbsbudgetter 
 • formidle resultater og sikre forståelse i organisationen 
 • udarbejde budgetter og forecasts
 • udarbejde investeringsbudget, herunder Business Cases
 • administrere investeringer og bevillinger
 • agere som Business Partner for afdelings- og funktionsledere
 • udarbejde ledelsesrapport
 • vedligeholde og rapportere KPI'er
 • deltage i regnskabsaflæggelsen

Regnskabsøkonom

Som regnskabsøkonom kommer du til at:

 • arbejde med finansbogholderi 
 • håndtere bilag og momsafregning 
 • kontakte kunder og leverandører 
 • fakturere 
 • stå for debitor- og kreditorbogholderi 
 • afstemme likvide beholdninger 
 • arbejde med resultat-, likviditets- og balancebudgettering 
 • udarbejde regnskaber og skatteopgørelser 
 • arbejde med Cash Management 
 • hjælpe med administrative opgaver 

Revisormedhjælper/revisorassistent

Som revisormedhjælper kommer du til at:

 • revidere årsregnskabet og afgive revisionspåtegning 
 • foretage økonomisk rådgivning 
 • rådgive om virksomhedsform og skatteforhold 
 • rådgive om fx bogføring, budgetter, beregninger, interne forretningsgange og om, hvordan man opstiller regnskaber 
 • udføre bogførings- og regnskabsarbejde for kunder

Beskæftigelsesundersøgelse

Her kan du se en beskæftigelsesundersøgelse for årgang 2012 - 2014.

Studievejledning

Anders Bønnelykke Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 34
abj@ucn.dk