Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og efteruddannelse som financial controller.

Som financial controller kan du få job i både i det private erhvervsliv, men også i offentlige virksomheder. Du kan bl.a. få job i økonomiafdelinger og revisionshuse. 

Hvad bliver du ansat som?

Afhængig af din profil og dine interesser, kan du efter uddannelsen arbejde som:

 • Financial controller
 • Regnskabsøkonom
 • Revisormedhjælper
 • Revisorassistent
 • Økonomikonsulent

Arbejdsopgaverne er forskellige

Du kan få forskellige jobs som uddannet fianacial controller. Nedenfor er nogle eksempler på arbejdopgaver, som du kan forvente at have i forskellige stillinger. 

Arbejdsopgaver som financial controller

Hvis du bliver ansat som financial controller har du typisk følgende arbejdsopgaver: 

 • arbejde med månedsrapportering 
 • stå for opfølgningen på performance 
 • fungere som finansiel sparringspartner 
 • analysere regnskaber og nøgletal 
 • styre, kontrollere og optimere lagersituationen og indkøbsbudgetter 
 • formidle resultater og sikre forståelse i organisationen 
 • udarbejde budgetter og forecasts
 • udarbejde ledelsesrapport
 • vedligeholde og rapportere KPI'er
 • deltage i regnskabsaflæggelsen
Arbejdsopgaver som regnskabsøkonom

Hvis du bliver ansat som regnskabsøkonom har du typisk følgende arbejdsopgaver: 

 • arbejde med finansbogholderi 
 • håndtere bilag og momsafregning 
 • kontakte kunder og leverandører 
 • fakturere 
 • stå for debitor- og kreditorbogholderi 
 • afstemme likvide beholdninger 
 • arbejde med resultat-, likviditets- og balancebudgettering 
 • udarbejde regnskaber og skatteopgørelser  
 • hjælpe med administrative opgaver 
Arbejdsopgaver som revisormedhjælper/revisorassistent

Hvis du bliver ansat som revisormedhjælper/revisorassistent har du typisk følgende arbejdsopgaver: 

 • revidere årsregnskabet og afgive revisionspåtegning 
 • foretage økonomisk rådgivning 
 • rådgive om virksomhedsform og skatteforhold 
 • rådgive om fx bogføring, budgetter, beregninger, interne forretningsgange og om, hvordan man opstiller regnskaber 
 • udføre bogførings- og regnskabsarbejde for kunder

Hvad laver man som uddannet financial controller? 

Britt er uddannet financial controller. Hun har mange forskellige arbejdsopgaver i hendes job.


 

Virksomhed fortæller

Hvad mener en revisionsvirksomhed om uddannelsen til financial controller? Hør hvad Beierholm i Aalborg har at sige om, hvilke fordele og styrker de får ud af at ansætte kandidater med financial controller baggrund, og hvilke muligheder uddannelsen giver på sigt.

Hvad er styrken ved uddannelsen?

Hvilke opgaver løser man?

Hvilke karrieremuligheder har du?

Du har mange muligheder for at efter- og videreuddanne dig

Ønsker du at studere HA på Aalborg Universitet, gælder det, at dimittender fra financial controller-uddannelsen gives merit for i alt 95 ECTS forudsat, at man har tilvalgsfag i videregående statistik. Se meritaftale (PDF). Læs mere om denne mulighed på Aalborg Universitets hjemmeside. 

Du kan på deltid tage HD 2. del (financial controller-uddannelsen giver fritagelse for HD 1. del). Det er et krav, at du har 2 års relevant erhververfaring, inden du kan komme ind på HD 2. del. Er du interesseret i at vide mere om HD 2. del, kan du læse mere på Aalborg Universitets hjemmeside.

Med en uddannelse til financial controller har du også taget et skridt mod at kunne blive statsautoriseret revisor - se hvordan på modellen over uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN act2learn

UCN act2learn udbyder en lang række kurser og videreuddannelser på deltid indenfor alle fagområder. Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Studievejledning

Anders Bønnelykke Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 34
abj@ucn.dk