Program og litteratur

Få et overblik over de første dage på dit nye studie

Studiestartsprogram

Her kan du finde mødetid og sted for din første studiedag på UCN.

Vi glæder os til at se jer til studiestart mandag d. 2. september 2019. I de uger, der følger efter studiestarten, har vi sammensat et spændende onboarding-program, der skal hjælpe jer med at lande på uddannelsen, og sikre, at I får de bedste vilkår for en god studiestart.

Vi opfordrer til, at I deltager i så meget af programmet som overhovedet muligt, da vi ved, at det hjælper med at skabe en god studiestart.

Du skal medbringe og anvende din egen PC på uddannelsen. Medbring din PC allerede den første dag.

2. september 2019

08.00 - 08.15
Indskrivning i atriet ved hovedindgangen på Campus Hobrovej

08.15 -10.00 
Information ved tutorerne i klasseværelset

10.00 - 12.00
Introduktion til studiet ved kontaktunderviseren

12.00 - 12.30
Frokost – du kan købe frokost i kantinen eller medbringe madpakke

12.30 - 15.00
Underviserne fortsætter deres program 

15.00 - ?
Tutorerne inviterer holdet i Fredagsbaren

Vær opmærksom på, at der er almindelig undervisning fra d. 3. september

Glade tutorer står klar til at vise dig og de øvrige nye studerende vej, når I kommer. Tutorerne er udvalgt til at følge dig i den første tid på dit studie og vil hjælpe med såvel faglig som social introduktion til din nye hverdag.

Litteratur og anden vigtig information

I forbindelse med din studiestart kan du besøge boghandelen på Sofiendalsvej for at købe dine studiebøger. Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, hvis du har spørgsmål.

Sommer 2019

Litteraturliste for Financial Controller (PDF).

Studiestartsprøve

I de første tre uger umiddelbart efter studiestart, vil den studiestartsprøven blive afholdt. Prøven består af flere delprøver, der finder sted i flere steps, og den studerende gøres bekendt med studiestartsprøvens indhold og form ved studiestart.

Læs mere om studiestartsprøven på financial controller (PDF).

FVU-kursus i dansk

I forbindelse med din optagelse tilbyder UCN Business i samarbejde med Aalborg Handelsskole et FVU-kursus i dansk (PDF) til alle, som har behov for dette.

Vi anbefaler alle, der har fået karakteren 04 eller derunder i dansk ved den adgangsgivende eksamen at få screenet sine færdigheder i dansk. 

Tilmeld dig screening senest 8. august for at komme med på det intensive kursus i uge 35.