Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til financial controller.

Uddannelsen til financial controller tager 2 år og er fordelt på 4 semestre.

Uddannelsens indhold

1. semester

På 1. semester får du et grundlæggende kendskab til økonomiske fag samt færdigheder til at kunne formidle de resultater, som du finder.

Fag på 1. semester

 • Kommunikation, rådgivning og salg 5 ECTS
 • Data og metode 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomi 5 ECTS
 • Samfundsøkonomi – mikroøkonomi 5 ECTS
 • Erhvervsjura 5 ECTS
 • Økonomistyringssystemer og processer 5 ECTS
2. semester

På 2. semester går du mere i dybden med nogle specifikke værktøjer, som du kan bruge i virksomheder.

Fag på 2. semester

 • Skatte- og momsret 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomi 10 ECTS
 • Samfundsøkonomi – makroøkonomi 5 ECTS
 • Erhvervsjura 5 ECTS
 • Eksternt Regnskab 5 ECTS
3. semester

På 3. semester går du i dybden med andre fag end dem på de forrige semestre. Her får du et bredere indblik i virksomheder, og du lærer at forstå, hvilke processer der er i en virksomhed, f.eks. strategier. På dette semester er der også et valgfag, hvor du har mulighed for at tone din uddannelse. 

Fag på 3. semester

 • Virksomhedens strategiske styring 5 ECTS
 • Controlling og revision 10 ECTS
 • Økonomistyring 5 ECTS
 • Valgfag 5 ECTS
 • Udvidet Eksternt Regnskab 5 ECTS
4. semester

På 4. semester skal du i praktik og samtidig lave en praktikrapport. Derefter skal du skrive din afsluttende eksamensrapport. 

Fag på 4. semester

 • Praktikrapport 15 ECTS
 • Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS

Du vil arbejde tværfagligt

Flere af fagene strækker sig over flere semestre. Det betyder, at du løbende bygger viden oven på din eksisterende viden. Samtidig relaterer fagene sig til hinanden, og du vil derfor opleve, at noget du har lært i ét fag også kan bruges i andre fag. Du kommer også til at skrive tværfaglige projekter, hvor du trækker på viden fra flere af dine fag. 


Praktik

På uddannelsen til financial controller skal du på 4. semester i praktik i ca. 3 måneder. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Du skal selv finde en praktikplads

Du har selv ansvaret for at finde en praktikplads, men du kan få inspiration og møde virksomheder til den årlige karrieremesse, som UCN afholder. Du kan også få hjælp ved uddannelsens praktikkoordinator. Du skal udarbejde en skriftlig opgave i forbindelse med praktikken.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor kandidater fra financial controller arbejder.

Arbejd med virksomhedscases

På studiet kommer du til at skrive projekter. De vil altid tage udgangspunkt i praksisnære problemstillinger og vil typisk omhandle nogle udfordringer i en virksomhed. Nogle gang vil du møde en repræsentant fra en virksomhed, andre gange vil du arbejde med en fiktiv virksomhedscase.

Kom på virksomhedsbesøg og mød branchen

På 1. og 3. semester tager du på virksomhedsbesøg sammen med hele financial controller-uddannelsen. Her vil du møde repræsentanter for flere forskellige virksomheder, og de vil fortælle om de karrieremuligheder, du har i deres virksomhed. Undervejs på studiet vil du også møde tidligere studerende, som kommer og fortæller om deres jobs og om forskellige brancher, hvor du har gode jobmuligheder.


Studieformer

På financial controller-uddannelsen foregår undervisningen på forskellige måder. Du vil både opleve holdundervisning, gruppearbejde, selvstudie og projektarbejde.

Meget arbejde foregår i projektgrupper

Du skal skrive projekter på hvert semester, og det gør du ofte i samarbejde med din gruppe. På 1. semester bliver du fri for at bekymre dig om, hvem du skal i gruppe med, for her bliver grupperne lavet af din underviser. På den måde lærer du mange af dine medstuderende at kende, og samtidig lærer du at samarbejde om et projekt. På dit 4. semester, hvor du skal udarbejde en praktikrapport og dit afsluttende eksamensprojekt, skriver du alene.  

God kommunikation er afgørende

I kommunikations-lab øver du kundekontakt. Du lærer, hvordan du håndterer forskellige typer kunder og samtidig anvender brugbare salgsteknikker.

     

Refleksiv praksislæring på finansuddannelserne

Se filmen og hør hvordan du kommer til at arbejde med både teori og praksis på studiet, og hvordan det supplerer hinanden.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.


Oplev campus

Uddannelsen til financial controller er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Hobrovej.


Udlandsophold

På uddannelsen til financial controller har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Tag til udlandet med financial controller

I løbet af uddannelsen kan du tage et ophold i udlandet enten i forbindelse med din praktik på 4. semester eller under dit 3. semester. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være en udfordring at finde fag på en udenlandsk uddannelsesinstitution, der kan godkendes. Derfor skal du være indstillet på, at du skal stå for en stor del af arbejdet selv. 

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Stine Aagaard Johansen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 66
siba@ucn.dk