Uddannelsens indhold

Uddannelsen til financial controller består af 4 semestre, som hvert udgør et samlet og afgrænset læringsforløb. Uddannelsen er normeret til 2 år svarende til 120 ECTS.

Du har mulighed for at erstatte et semester med en dokumenteret tilsvarende læring og udprøvning fra en anden dansk eller udenlandsk institution. 

Uddannelseselementer

Financial controller-uddannelsen består af følgende elementer:

 • 7 obligatoriske uddannelseselementer (samlet omfang 85 ECTS)
 • 1 valgfrit uddannelseselement (omfang 5 ECTS)
 • praktik (omfang 15 ECTS) 
 • afsluttende eksamensprojekt (omfang 15 ECTS)

Fag på uddannelsen

 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsjura
 • Samfundsøkonomi, data og metode
 • Virksomhedens strategiske styring
 • Økonomi ( eksternt regnskab, økonomistyrting, skatte- og momsret)
 • Kommunikation og samarbejde
 • Controlling og revision
 • Valgfag
 • Praktikforløb og projekt
 • Afsluttende eksamensprojekt

Undervisningsformer

Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra forskellige typer af virksomheder; eksempelvis revisionsvirksomheder, outsourcingvirksomheder indenfor økonomi- og regnskab samt virksomheder, der arbejder med økonomifunktioner i private virksomheder.

Du vil desuden opleve varieret undervisning på uddannelsen til financial controller. Fx vil du møde både holdundervisning, forelæsninger, projektarbejder, tværfaglige cases, temaarbejder, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg.

De forskellige indlæringsformer vil ud over det faglige indhold også udvikle din evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

Undervisningen foregår i øvrigt på dansk.

Se nyuddannede Simon fortælle om uddannelsen til financial controller

Se interview med financial controller Patricia Menne

Faglig studievejleder

Henning Gerner Mikkelsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 20
hemi@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind