Praktik

På financial controller-uddannelsens 4. semester kommer du i praktik i 3 måneder. Praktikken kan foregå i enten Danmark eller udlandet og giver dig mulighed for at løse konkrete praktiske opgaver inden for dit felt.

Formålet med praktikken

Dit praktikophold på 4. semester har til formål at sætte dig i stand til at anvende studiets metoder, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver inden for økonomi og revision. 

Praktikken skal tilrettelægges, så du i stigende grad kan løse arbejdsopgaverne på selvstændig vis.

Virksomhedspraktikken kan som udgangspunkt sidestilles med et almindeligt job med de krav til indsats, engagement og fleksibilitet, som du som færdiguddannet financial controller kan møde i dit første job.

Praktik i ind- og udland

I dit praktikforløb kan du endvidere sætte et internationalt perspektiv på din uddannelse, da du kan vælge at tage i praktik i enten Danmark eller i udlandet. Læs mere om studieophold i udlandet.

Studievejledning

Anders Bønnelykke Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 34
abj@ucn.dk