Studieordning og officielle dokumenter

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter

Nedenfor finder du studieordningen for uddannelsen til financial controller samt oversigt over karaktergennemsnit for  de seneste tre år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke typer af aktiviteter der foregår på uddannelsen og hvordan de er fordelt på studietiden.


Studieordning

Her finder du den aktuelle studieordning, som gælder for nye ansøgere. Du finder også tidligere studieordninger, hvis du er nuværende eller tidligere studerende.

Aktuel studieordning

Tidligere studieordning(er)

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.


Karakteropgørelser

Her kan du hente karakteropgørelser for uddannelsen og øvrige uddannelser indenfor området.

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
1. eksterne årsprøve

Eksamensform
Skriftlig deleksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,08

Antal studerende
38

Fjerde semester

Fag
2. eksterne hovedopgave

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
3,3

Antal studerende
27
Efterårssemesteret 2015

Ingen eksterne prøver eller eksamener på uddannelsen.

Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
Årsprøve i erhvervsøkonomi

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,8

Antal studerende
26
Fag
Årsprøve i samfundsøkonomi

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,8

Antal studerende
23
Fag
Årsprøve i jura

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
33

Fjerde semester

Fag
Hovedopgaven

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,6

Antal studerende
18

Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på uddannelsen til financial controller.

Studievejledning

Anders Bønnelykke Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 34
abj@ucn.dk