Studieordning og regelgrundlag

Find mere information om financial controller i studieordningen.

Studieordning

Financial controller-uddannelsens studieordning består af en fælles del og en institutionel del.

Den fælles del gælder for alle studerende under uddannelsen i hele Danmark, mens den institutionelle del kun gælder for studerende under uddannelsen på UCN.

Studieordninger

2019 - 2021

2018 - 2020

2017 - 2019

2016 - 2018

2015 - 2017

2014 - 2016

2012 - 2014

Curriculums in English

2016 - 2018

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.

Love og regelgrundlag

På hjemmesiden retsinformation.dk kan du finde en række informationer om uddannelsens regelgrundlag. Du kan fx finde oplysninger om:

  • Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser
  • Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Orientering om anvendelse af et gruppefremstillet produkt til en prøve
  • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Studievejledning

Stine Iris Bøjer Aagaard Nielsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 66
siba@ucn.dk