Uddannelsen i tal

På denne side kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen financial controller.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
1. eksterne årsprøve

Eksamensform
Skriftlig deleksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,08

Antal studerende
38

Fjerde semester

Fag
2. eksterne hovedopgave

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
3,3

Antal studerende
27
Efterårssemesteret 2015

Ingen eksterne prøver eller eksamener på uddannelsen.

Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
Årsprøve i erhvervsøkonomi

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,8

Antal studerende
26
Fag
Årsprøve i samfundsøkonomi

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,8

Antal studerende
23
Fag
Årsprøve i jura

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
8,0

Antal studerende
33

Fjerde semester

Fag
Hovedopgaven

Eksamensform
Individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,6

Antal studerende
18

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Anders Bønnelykke Jensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 34
abj@ucn.dk