Uddannelsesmoduler

Financial controller-uddannelsen består af 7 obligatoriske uddannelseselementer, 1 valgfrit uddannelseselement samt praktikophold og et afsluttende eksamensprojekt.

1. semester (30 ECTS)

 • Erhvervsøkonomi (5 ECTS)
 • Erhvervsjura (5 ECTS)
 • Samfundsøkonomi, data og metode (10 ECTS)
 • Økonomi: Økonomistyring (5 ECTS)
 • Kommunikation og samarbejde (5 ECTS)

2. semester (30 ECTS)

 • Erhvervsøkonomi (5 ECTS)
 • Erhvervsjura (5 ECTS)
 • Samfundsøkonomi, data og metode (5 ECTS)
 • Økonomi: Eksternt regnskab (5 ECTS)
 • Økonomi: Økonomistyring (5 ECTS)
 • Økonomi: Skatte- og momsret (5 ECTS)

3. semester (30 ECTS)

 • Erhvervsøkonomi (5 ECTS)
 • Virksomhedens strategiske styring (5 ECTS)
 • Økonomi: Eksternt regnskab (5 ECTS)
 • Controlling og revision (10 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

4. semester (30 ECTS)

 • Praktikforløb og projekt (15 ECTS)
 • Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)


Meritaftaler - overgange fra financial controller til finansbachelor

En financial controller vil kunne få merit for følgende fag ved overgang efter 2. semester:

 • Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
 • Statistik
 • Erhvervs- og finansjura
 • Samfundsøkonomi

En financial controller vil kunne få merit for yderligere fag ved overgang efter 3. semester:

 • Erhvervsøkonomi (5 ECTS)

Faglig studievejleder

Henning Gerner Mikkelsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 20
hemi@ucn.dk

Træffes efter aftale

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Optagelse
- Sådan søger du ind