Forhåndsvurdering af mulighed for optagelse på andet adgangsgrundlag

Den viden, de færdigheder og de kompetencer du allerede har, kan muligvis sidestilles med de formelle adgangskrav.

Tidligere kaldet individuel kompetencevurdering (IKV)

Fik du mon aldrig færdiggjort gymnasiet eller din erhvervsuddannelse? Måske har du på andre måder fået masser af viden og erfaringer ved at arbejde som ufaglært/selvstændig, opholde dig i udlandet, være på højskole, have tillidshverv, arbejde som frivillig eller måske har du noget helt andet med dig i din rygsæk.

En positiv vurdering af dine kvalifikationer kan blive din adgangsbillet til helt nye fremtidsmuligheder. Vi vil gerne se på alt det, du har med dig, og vurdere om det vil kunne sidestilles med de formelle adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at starte på.

Ansøgning om at få foretaget en vurdering af dit adgangsgrundlag

Hvis du modtager en positiv forhåndsvurdering, vil du kunne søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere.

I ansøgningen skal du vedhæfte følgende:

  • CV (med tidligere uddannelse, gennemførte kurser, erhvervserfaring m.v)
  • Dokumentation for alle de uddannelser, kurser, erhvervserfaringer m.v. som du har angivet i dit CV
  • Motivationsbrev (max én A4-side med din motivation, dine tanker om at læse på uddannelsen samt dine fremtidsplaner)

Du kan ansøge om en forhåndsvurdering af dit adgangsgrundlag i denne ansøgningsformular: Forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag

Efterupload af dokumentation (til brug for vurderingen)

Hvis du bliver bedt om at uploade yderligere dokumentation på et senere tidspunkt, er det vigtigt at du benytter en sikker forbindelse. Vi anbefaler derfor at du logger på e-boks og derefter følger denne vejledning til at sende sikker post via e-boks (PDF).

Du vil få svar på din ansøgning om en forhåndsvurdering af dit adgangsgrundlag i løbet af 2 – 4 uger.

Du kan ansøge om vurdering af andet adgangsgrundlag på et hvilket som helst tidspunkt af året, vær dog opmærksom på ansøgningsfristen 15. marts for optagelse på de ordinære uddannelser.

Svar og afgørelser


Positivt svar

Svaret gælder kun til den konkrete uddannelse, og kun ved UCN. Vurderingen gælder i 2 år, såfremt adgangskravene til den pågældende uddannelse ikke skærpes i denne periode.

Negativt svar

Svaret er endeligt. Du har ikke mulighed for at klage over vores faglige vurdering af dine kvalifikationer. Du har dog mulighed for at klage til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis din klage vedrører retlige spørgsmål. Det betyder, at du alene kan klage, hvis du mener, at vores afgørelse strider i mod gældende ret, herunder almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

Sådan søger du optagelse på uddannelsen med en positiv forhåndsvurdering af dit adgangsgrundlag

Har du modtaget en positiv forhåndsvurdering af dit adgangsgrundlag kan du søge optagelse på uddannelsen i kvote 2 på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2. Ansøgningsfristen er 15. marts, kl. 12.00. Du skal her vedhæfte dit positive svar som dokumentation samt den dokumentation, der har dannet grundlag for din vurderingsansøgning.

Hvis din ansøgning om forhåndsvurdering er i behandling og ikke afgjort inden fristen 15. marts, er det vigtigt, at du alligevel overholder ansøgningsfristen og indtaster din ansøgning om optagelse på uddannelsen i optagelse.dk senest den 15. marts klokken 12:00. Du skal så være opmærksom på, at du skal uploade dit positive vurderingssvar som dokumentation til din ansøgning i optagelse.dk.

Hvis du har søgt optagelse på uddannelsen i optagelse.dk men efterfølgende har fået et negativt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag vil det betyde, at din ansøgning til uddannelsen afvises.

Andre procedurer og frister

Bemærk, at der er anden procedure i forbindelse med optagelse på top-up-uddannelser med et forhåndsvurderet andet adgangsgrundlag (ansøgningsfrist d. 1. juli). Det gælder også for optagelse på meritpædagoguddannelsen (ansøgningsfrist d. 20. maj).

Har du spørgsmål?

Kontakt uddannelsens studievejledning hvis du har spørgsmål om forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag, eller hvis du har brug for hjælp i ansøgningsprocessen.

Studievejledning

Sara Møller Nielsen
Faglig studievejleder Aalborg

Tlf. 72 69 14 30
smn@ucn.dk
Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.