Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og efteruddannelse som finansøkonom.

En finansøkonom kan f.eks. arbejde for banker, forsikringsselskaber, offentlige institutioner, revisorer, økonomiafdelinger, SKAT og ejendomsmæglere samt som ejendomsadministrator.

Dit første job efter endt uddannelse vil typisk kunne være som:

  • Kunderådgiver
  • Ejendomsadministrator
  • Revisormedhjælper eller trainee
  • Økonomikonsulent
  • Ejendomsmæglertrainee

Adgang til overbygninger på UCN

Når du er uddannet finansøkonom, har du adgang til en række overbygninger på UCN. Det betyder ikke, at du er sikker på at blive optaget på overbygningen, men blot at du opfylder adgangskravene for at blive optaget. Overbygningerne har et begrænset antal pladser.

På UCN er finansøkonomuddannelsen adgangsgivende til følgende overbygninger:

Det er også muligt at komme ind på disse overbygninger, du skal dog søge dispensation ved at få foretaget en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag og benytte den i din ansøgning: 

Som finansøkonom opfylder du ikke direkte adgangskravene til ovenstående uddannelser, men du har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget. Derfor har du mulighed for at søge om dispensation i form af en forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag. Læs mere om forhåndsvurdering af andet adgangsgrundlag. 

Tag din overbygning i udlandet

Du kan også vælge at tage en overbygning i udlandet. Her kan UCN’s internationale kontor hjælpe dig med gode råd og vejledning. Du kan kontakte dem på international@ucn.dk.

Merit til finansbachelor

Hvis du undervejs ønsker at skifte studie fra finansøkonom til finansbachelor, kan du få merit for nogle fag. Du kan få studievejledning ved at kontakte den faglige studievejleder for finansbachelor.

Du har mange muligheder for at efter- og videreuddanne dig

Ønsker du at studere HA på Aalborg Universitet, gælder det, at dimittender fra finansøkonom-uddannelsen gives merit for i alt 95 ECTS forudsat, at man har tilvalgsfag i videregående statistik. Se meritaftale (PDF). Læs mere om denne mulighed på Aalborg Universitets hjemmeside. 

Du kan på deltid tage HD 2. del (finansøkonomuddannelsen giver fritagelse for HD 1. del). Det er et krav, at du har 2 års relevant erhververfaring, inden du kan komme ind på HD 2. del. Er du interesseret i at vide mere om HD 2. del, kan du læse mere på Aalborg Universitets hjemmeside. Du kan se meritaftalen for finansøkonomer til HD-studiet (PDF) her.

Med en uddannelse til finansøkonom har du også taget et skridt mod at kunne blive statsautoriseret revisor - se hvordan på modellen over uddannelsesvejene til statsautoriseret revisor.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN

Hos UCN act2learn udbyder vi en lang række kurser og videreuddannelser på deltid blandt andet inden for teknologi og produktion.

Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Særligt er disse undervisningsforløb relevante for uddannede finansøkonomer: 

  • Akademimodulerne Ejendomshandel I og II samt Omsætning af fast ejendom
  • Diplomuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Studievejledning

Sara Møller Nielsen
Faglig studievejleder Aalborg

Tlf. 72 69 14 30
smn@ucn.dk
Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.