Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag, praktik og hvordan undervisningen foregår på finansøkonomuddannelsen.

Finansøkonomuddannelsen tager 2 år og forløber over fire semestre. På uddannelsen kan du specialisere dig specifikt imod forsikrings-, bank- og realkreditvirksomhed, ejendomshandel, ejendomsadministration, økonomistyring eller investering og finansiering.

1. semester

På første semester får du en introduktion til de brancher, som finansøkonom retter sig imod. Derudover lærer du, hvordan man skriver et projekt på uddannelsen.

Fag på 1. semester (30 ects)

 • Branchekendskab 5 ECTS
 • Privatøkonomisk rådgivning 5 ECTS
 • Erhvervs- og Finansjura 2,5 ECTS
 • Erhvervsøkonomi 5 ECTS
 • Metode 5 ECTS
 • Salg I 5 ECTS
 • Digital kommunikation 2,5 ECTS
2. semester

På dit andet semester bygger fagene oven på den viden, du har fået på dit første semester. 

Fag på 2. semester (30 ects)

 • Privatøkonomisk rådgivning 5 ECTS
 • Erhvervs- og Finansjura 5 ECTS
 • Erhvervsøkonomi 5 ECTS
 • Mikroøkonomi 5 ECTS
 • Salg II 2,5 ECTS
 • Statistik 5 ECTS
 • Digital kommunikation 2,5 ECTS
3. semester

På tredje semester skal du specialisere dig inden for en af følgende retninger: 

 • Forsikring 
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Revision 
 • ​Bank og realkredit

Fag på 3. semester (30 ects)

 • Erhvervs- og Finansjura 2,5 ECTS
 • Erhvervsøkonomi 5 ECTS
 • Makroøkonomi 5 ECTS
 • Intern og ekstern analyse 2,5 ECTS
 • Valgfag 5 ECTS
 • Brancheretning 10 ECTS
4. semester

På dit sidste semester skal du i praktik, og i den forbindelse skal du udarbejde en praktikrapport. Derudover skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt, hvor du ofte vil arbejde sammen med en virksomhed. 

4. semester (30 ects)

 • Praktikrapport 15 ECTS 
 • Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS 

Du vil arbejde tværfagligt

Flere af fagene strækker sig over flere semestre. Det betyder, at du løbende bygger viden oven på din eksisterende viden. Samtidig relaterer fagene sig til hinanden, og du vil derfor opleve, at noget du har lært i ét fag også kan bruges i andre fag. Du kommer også til at skrive tværfaglige projekter, hvor du trækker på viden fra flere af dine fag. 


Praktik

På uddannelsen til finansøkonom skal du på 4. semester i praktik i 12 uger. Du har selv et stort ansvar i forbindelse med praktiksøgningsprocessen, men du kan få inspiration og møde virksomheder på "Karrieremesse UCN Finans", som er en praktikmessen, UCN afholder. I praktikken skal du afprøve din faglighed i praktiske sammenhænge samt tilegne dig ny viden inden for de forskellige dele af uddannelsen. Du skal udarbejde en skriftlig opgave i forbindelse med praktikken.

Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på brancherne og får mulighed for at stifte bekendtskab med praksis ude i erhvervet.

Virksomheder kommer på besøg

Undervejs på studiet vil du opleve, at folk fra branchen kommer på besøg og laver gæsteforelæsninger. Du vil også komme på virksomhedsbesøg, hvor du vil få et indblik i de arbejdsopgaver, der kan vente dig i din praktik eller fremtidige arbejde. Derudover bliver der også arrangeret en branchedag, hvor repræsentanter fra forskellige brancher fortæller om deres hverdag. 

Eksamensprojektet er en case fra virkeligheden 

På 4. semester skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. Det vil du typisk gøre i samarbejde med en virksomhed, hvor du kan arbejde med en praksisnær problemstilling.


Studieformer

På uddannelsen til finansøkonom foregår undervisningen på mange forskellige måder. Du vil opleve klassisk holdundervisning og gruppearbejde. Derudover bruges der også selvstudie, projektarbejde, case-arbejde og selvfølgelig praktik.

Meget arbejde foregår i projektgrupper

På 1. semester skal du skrive tre projekter i samarbejde med din gruppe. Du bliver fri for at bekymre dig om, hvem du skal i gruppe med på dette semester, for her bliver grupperne lavet af din underviser. På den måde lærer du mange af dine medstuderende at kende, og samtidig lærer du at samarbejde om et projekt. 

God kommunikation er afgørende

I kommunikations-lab øver du kundekontakt. Du lærer, hvordan du håndterer forskellige typer kunder og samtidig anvender brugbare salgsteknikker.

     

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Refleksiv Praksislæring på finansuddannelserne

Se filmen og hør hvordan du kommer til at arbejde med både teori og praksis på studiet, og hvordan det supplerer hinanden.


Oplev campus

Hos UCN kan du læse til finansøkonom på to forskellige adresser.


Udlandsophold

Du har mulighed for at tage din praktik i udlandet. Du står selv for at finde et relevant praktiksted, mens du kan hente hjælp til det praktiske hos en international koordinator eller international afdeling

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Sara Møller Nielsen
Faglig studievejleder Aalborg

Tlf. 72 69 14 30
smn@ucn.dk