Praktik

Som en væsentlig del af uddannelsesforløbet skal du på 4. semester i 13 ugers praktik i Danmark eller udlandet.

Finansøkonomuddannelsens 13 ugers praktikophold

Finansøkonomens praktik har en central betydning for uddannelsens professionsrettede og praksisnære karakter og bidrager til, at du udvikler professionel kompetence.

Praktikopholdet har til formål at sætte dig i stand til at anvende studiets metoder og redskaber gennem en konkret, praktisk opgaveløsning i en given finansiel virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Blandt mål for praktikken kan nævnes:

 • Indsamling af viden i forbindelse med at udføre opgaver i virksomheden
 • Erhvervskompetencer inden for den finansielle sektor
 • Forbindelsen mellem det teoretiske niveau og det praksisnære i specialet
 • Demonstre evner for opstilling af løsningsalternativer med relation til praksis
 • At kunne vælge mellem forskellige løsningsalternativer ud fra et grundlag tæt på praksis

Praktikopholdet kan afvikles i udlandet såvel som i Danmark, og det 13 ugers ophold er SU-berettiget. Vil du til udlandet, har du mulighed for at søge forskellige legater med vejledning fra UCN Business.

Læs mere om dine internationale muligheder på finansøkonomuddannelsen.  

Eksempler på arbejdsopgaver i praktikken

Afhængigt af dit specialefag kan du mere eller mindre selvstændigt arbejde med en række opgaver – her er et par eksempler fordelt på specialerne:

 • Kundetilfredshedsundersøgelse
 • Perspektiver på boligrådgivning
 • Revision af budgetudarbejdelsen
 • Konkurrentanalysen
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Virksomhedsanalyse
 • Investering - porteføljeteori

Studievejledning

Sara Møller Nielsen
Faglig studievejleder Aalborg

Tlf. 72 69 14 30
smn@ucn.dk