Specialiseringsretninger

Bliv klogere på hvordan du kan specialisere dig på uddannelsen.

På finansøkonomuddannelsen skal du vælge mellem et af nedenstående valgfrie uddannelseselementer.

Valgdelen består af tre elementer:

  • Et valgfrit uddannelseselement (specialeretning)
  • Praktik 
  • Et afsluttende eksamensprojekt

Valgfrit uddannelseselement

På finansøkonomuddannelsens 4. semester kan du som studerende vælge mellem flere specialiseringer: 

  • Rådgivning og det finansielle detailmarked (penge- og realkreditinstitut samt forsikring)
  • Ejendomshandel
  • Ejendomsadministration
  • Økonomistyring i private og offentlige virksomheder

Hver studerende kan kun gennemføre ét valgfrit element inden for normeret studietid.

Vigtigt

Hvis du overvejer specialisering inden for 1) Rådgivning og det finansielle detailmarked ønsker vi at gøre opmærksom på, at vi har registreret, det kan være vanskeligere for studerende på februar optag at opnå praktikplads i Danmark inden for pengeinstitut / realkredit / forsikring end for studerende ved september optag.

Overvejelser om praktikplads i udlandet inden for dette område er derfor en mulighed, og hvis man som studerende selv foreslår og finder en sådan, som efter en faglige vurdering kan matche de krav, der stilles, er dette bestemt en mulighed.

At overveje en af de øvrige specialeretninger er selvfølgelig også en mulighed.

Forlagt undervisning

Ved undervisning i specialeretningerne kan undervisningen være forlagt til et andet sted i landet. Som studerende skal du selv forestå kørsels- og overnatningsudgifter, der er forbundet hermed. Den forlagte undervisning vil maksimalt dreje sig om en uge på 4. semester.

Praktik

Som studerende på finansøkonomuddannelsen skal du 3 måneder i praktik. Praktikken afvikles i perioden fra primo januar til ultimo marts. I forbindelse med afviklingen af praktikken opstilles der i samarbejde med virksomheden og specialevejlederen konkrete læringsmål for praktikken.

Afsluttende eksamensprojekt

Eksamensprojektet skal dokumentere din evne til på et metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks problemstilling i relation til en konkret opgave inden for finansområdet. Problemstillingen udarbejdes ofte i samarbejde med en finansiel virksomhed eller med økonomifunktionen i en privat eller offentlig virksomhed.

Læs mere om valgdele

Du kan læse mere om valgdelene i studieordningen for finansøkonomuddannelsen.

Studievejledning

Sara Møller Nielsen
Faglig studievejleder Aalborg

Tlf. 72 69 14 30
smn@ucn.dk