Studerende fortæller

Mads Asmussen: "Hvis man er interesseret i den finansielle verden, og hvordan økonomiske beslutninger påvirker hverdagen, er denne uddannelse et perfekt match. Og man kommer hurtigt ud i virksomhederne og afprøver det, man har lært i praksis.”

Hvorfor har du valgt at læse til finansøkonom?

Jeg havde en drøm om blive ejendomsmægler, da jeg var barn. Denne drøm blev kortvarigt sat på pause for et ophold på bygningsdesign i Aarhus, men dette var ikke det rigtige studievalg for mig. Så jeg besluttede mig for at forfølge barndomsdrømmen. Det krævede, at jeg enten startede på finansbachelor- eller finansøkonomuddannelsen. Ved valget mellem de to uddannelser var det, der gjorde udslaget, at jeg forholdsvis hurtigt ville komme i praktik og derefter komme i det 2-årige trainee-forløb og få erhvervserfaringen, samtidig med man lærer den sidste del af teorien i praksis i stedet for på skolebænken.

Hvad drømmer du om at arbejde med, når du er færdig med studiet?

Jeg vil som nævnt gerne være ejendomsmægler, så det er inden for ejendomshandel, at jeg gerne vil arbejde.

Nævn tre spændende ting ved din uddannelse

  • At man arbejder med cases fra virkeligheden, som ikke er opdigtede
  • Den åbne mulighed ved valget af erhverv i form af flere muligheder, end at få den stillingsbetegnelse, man har låst sig fast på fra start.
  • Man får sin personlighedsprofil fra Insights, og derved kan man i studiegrupperne bedre tage højde for de forskellige fordele og ulemper, man som person har i et gruppearbejde.

Nævn noget, der har udfordret dig

  • Det at arbejde i studiegrupper er ikke altid let. Opstår der et problem er man nødt til at løse problemet i gruppen, så man er klar til næste projekt eller opgave, der skal laves sammen.
  • Erhvervsjura kræver, at man er god til at formulere sig juridisk, hvilket til tider godt kan være besværligt, da man skal blive ved med at forklare hver enkelt lille detalje. Så der ikke er noget der kan stilles spørgsmålstegn ved.

Hvad har du fået ud af uddannelsen på det personlige plan?

Jeg har fået en meget bedre forståelse for økonomi og beslutninger omkring økonomi i dagligdagen. Det er med til at få mig til at tænke over, hvad jeg egentlig bruger mine penge på. Ligeledes har jeg fået nogle gode kammeratskaber, som kan bruges som samarbejdspartnere i fremtiden.

Hvordan er studiemiljøet?

Studiemiljøet er rigtig godt. Kigger man på skolens faciliteter er de moderniserede, og der er gode muligheder for gruppearbejde i de lukkede båse, uden man bliver alt for forstyrret af de andre aktiviteter på gangene. Har man brug for hjælp kan man altid spørge lærerne om hjælp når man lige støder på dem, men de ældre studerende står også til rådighed og har tit nemmere ved at hjælpe, da de selv har stået med samme problem tidligere på studiet. Studiemiljøet i klassen er bygget op på klasseundervisning og gruppearbejde, så det er vigtigt at man er indstillet på at arbejde sammen med andre, da det er en vigtig del at arbejdsdagen i fremtiden.

Hvis du skulle anbefale din uddannelse til andre, hvad ville du så sige?

Hvis man er interesseret i den finansielle verden og hvordan økonomiske beslutninger påvirker hverdagen, så er denne uddannelse et perfekt match. Ved at vælge finansøkonomuddannelsen kommer man hurtigt ud i virksomhederne og afprøver det man har lært i praksis. I trainee-forløbet får man oplæring til det specifikke job, man vil have. Derved får man en mere målrettet og udbytterig undervisning end man ville få på skolebænken, da man typisk alligevel skal omskoles til det enkelte job. Derudover at det er en god alsidig uddannelse med mulighed for mange forskellige jobvalg som eksempelvis ejendomsmægler eller forsikringsassurandør.

Hvad siger andre, når du fortæller, at du studerer finansøkonom?

De synes at det lyder spændende og at det er fedt, at man ikke er låst til et bestemt job, når man er færdig.

Hvilken ting er et ”must have” på din uddannelse?

Man skal være indstillet på at møde hver dag for at studiegruppen kan arbejde bedst muligt sammen, og fordi der ikke er særlig gode muligheder for at repetere, når uddannelsen først er i gang.

Fortæl en sjov eller tankevækkende oplevelse, du har haft i løbet af din uddannelse

Jeg synes det er tankevækkende hvor meget politik der er i det faglige i uddannelsen. Så hvis man er interesseret og engageret i politik er der en rigtig god mulighed for at blive klogere på samfundets problemer, udfordringer og goder. Og selvom man ikke interesserer sig for politik betyder det ikke, at man ikke kan få det faglige ud af uddannelsen, men jeg ser det som et plus.