Studieordning og officielle dokumenter

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter

Nedenfor finder du studieordningen for uddannelsen til finansøkonom samt karaktergennemsnittet for businessuddannelserne fra de seneste år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen.


Studieordning

Her finder du den aktuelle studieordning, som gælder for nye ansøgere. Du finder også tidligere studieordninger, hvis du er nuværende eller tidligere studerende.

Aktuel studieordning

Tidligere studieordning(er)

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.


Karakteropgørelser

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.


Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på uddannelsen til finansøkonom.

Studievejledning

Sara Møller Nielsen
Faglig studievejleder Aalborg

Tlf. 72 69 14 30
smn@ucn.dk
Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.