Studieordning og officielle dokumenter 

Her kan du læse uddannelsens studieordning og officielle dokumenter

Nedenfor finder du studieordningen for uddannelsen til finansøkonom samt karaktergennemsnittet for businessuddannelserne fra de seneste år. Derudover kan du se studieaktivitetsmodellen som viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen.


Studieordning

Finansøkonomuddannelsens studieordning består af en fælles del og en institutionel del. Den fælles del gælder for alle studerende på uddannelsen i hele Danmark, mens den institutionelle del kun gælder for studerende på uddannelsen på UCN.

2019 - 2021

2018 - 2020

2017 - 2019

2016 - 2018

2015 - 2017

2014 - 2016

2013 - 2015

2012 - 2014

English curriculums

2016 - 2018

2015 - 2017

Eksamensreglement

Her finder du det nyeste eksamensreglement.


Uddannelsen i tal

Her kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen til finansøkonom.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016 - Aalborg

Andet semester

Fag
1. eksterne årsprøve

Eksamensform
Skriftlig deleksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,27

Antal studerende
70

Fjerde semester

Fag
2. eksterne hovedopgave

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,15

Antal studerende
67
Forårssemesteret 2016 - Thisted

Andet semester

Fag
1. eksterne årsprøve

Eksamensform
Skriftlig deleksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,52

Antal studerende
21

Fjerde semester

Fag
2. eksterne hovedopgave

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,14

Antal studerende
21
Efterårssemesteret 2015

Der er ingen eksterne prøver eller eksamener i efteråret 2015 på denne uddannelse.

Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
Årsprøve erhvervsøkonomi

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,0

Antal studerende
71 
Fag
Årsprøve samfundsøkonomi

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,6

Antal studerende
52
Fag
Årsprøve jura

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,1

Antal studerende
62
Fag
Årsprøve statistik

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,6

Antal studerende
67

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.


Studieaktivitetsmodel

Studieaktivitetsmodellen viser, hvilke aktiviteter der foregår på uddannelsen. Du kan f.eks. se, hvor mange timer du skal regne med at bruge på forelæsninger, studiebesøg, selvstændig opgaveløsning mv. på de enkelte semestre. Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på uddannelsen til finansøkonom.

Studievejledning

Sara Møller Nielsen
Faglig studievejleder Aalborg

Tlf. 72 69 14 30
smn@ucn.dk
Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.