Uddannelsen i tal

På denne side kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen finansøkonom.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016 - Aalborg

andet semester

Fag
1. eksterne årsprøve

Eksamensform
Skriftlig deleksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,27

Antal studerende
70

fjerde semester

Fag
2. eksterne hovedopgave

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,15

Antal studerende
67
Forårssemesteret 2016 - Thisted

andet semester

Fag
1. eksterne årsprøve

Eksamensform
Skriftlig deleksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,52

Antal studerende
21

fjerde semester

Fag
2. eksterne hovedopgave

Eksamensform
Mundtlig individuel eksamen eller mundtlig gruppeeksamen

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,14

Antal studerende
21
Efterårssemesteret 2015

Der er ingen eksterne prøver eller eksamener i efteråret 2015 på denne uddannelse.

Forårssemesteret 2015

andet semester

Fag
Årsprøve erhvervsøkonomi

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,0

Antal studerende
71 
Fag
Årsprøve samfundsøkonomi

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,6

Antal studerende
52
Fag
Årsprøve jura

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,1

Antal studerende
62
Fag
Årsprøve statistik

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,6

Antal studerende
67

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Sara Møller Nielsen
Faglig studievejleder Aalborg

Tlf. 72 69 14 30
smn@ucn.dk