Uddannelsesmoduler

Se fordelingen af ECTS-point pr. semester på finansøkonomuddannelsen.

ECTS-fordelingen angiver den relative studiebelastning inden for hvert tema/uddannelseselement.

Der er 30 ECTS-point pr. semester.

1. semester

 • Erhvervs- og finansjura (5 ECTS)
 • Erhvervsøkonomi (5 ECTS)
 • Finansielle markeder og rådgivning (10 ECTS)
 • Samfundsøkonomi (5 ECTS)
 • Økonomisk metode (5 ECTS)
   

2. semester

 • Erhvervs- og finansjura (5 ECTS)
 • Erhvervsøkonomi (5 ECTS)
 • Salg og rådgivning (kunde- og samarbejdsrelationer)(2,5 ECTS)
 • Finansielle markeder og rådgivning (5 ECTS)
 • Samfundsøkonomi (5 ECTS)
 • Statistik (5 ECTS)
 • Salg og rådgivning (kommunikation) (2,5 ECTS)
   

3. semester

 • Erhvervsøkonomi (5 ECTS)
 • Finansielle markeder og rådgivning (5 ECTS)
 • Finansiel markedsføring (5 ECTS)
 • Salg og rådgivning (kunde- og samarbejdsrelationer) (2,5 ECTS)
 • Salg og rådgivning (kommunikation) (2,5 ETCS)
 • Valgfag - valgfrie uddannelseselementer (5 ECTS)
 • Brancheretning- valgfrie uddannelseselementer (5 ECTS)
   

4. semester

 • Praktikforløb og projekt (15 ECTS)
 • Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

 

Studievejledning

Sara Møller Nielsen
Faglig studievejleder Aalborg

Tlf. 72 69 14 30
smn@ucn.dk