Forhåndsvurdering af mulighed for optagelse på andet adgangsgrundlag

Søg ind på professionsbacheloruddannelsen til finansbachelor med en forhåndsvurdering af din mulighed for at søge optagelse på andet adgangsgrundlag

Tidligere kaldet individuel kompetencevurdering (IKV)

Fik du mon aldrig færdiggjort din ungdomsuddannelse? Måske har du på andre måder fået masser af viden og erfaringer ved at arbejde som ufaglært/selvstændig, opholde dig i udlandet, være på højskole, have tillidshverv, arbejde som frivillig eller måske har du noget helt andet med dig i din rygsæk.

Bemærk: Denne side handler om hvordan du søger ind på en uddannelse med en positiv forhåndsvurdering af dit adgangsgrundlag. Læs mere om hvordan du søger en forhåndsvurdering af dit adgangsgrundlag.

Ansøgning om optagelse med positiv forhåndsvurdering

Med en positiv forhåndsvurdering af dit adgangsgrundlag har du adgang til at søge optagelse på uddannelsen på optagelse.dk via kvote 2. Hvis din forhåndsvurdering er i behandling og ikke afgjort inden fristen 15. marts, er det vigtigt, at du alligevel overholder ansøgningsfristen og afsender din ansøgning om optagelse på uddannelsen i optagelse.dk.

Upload af positiv forhåndsvurdering

Du skal være opmærksom på, at du efterfølgende skal uploade dit positive vurderingssvar om andet adgangsgrundlag som dokumentation til din ansøgning i optagelse.dk. 

Hvis du har søgt optagelse på uddannelsen i optagelse.dk men efterfølgende har fået et negativt vurderingssvar om andet adgangsgrundlag vil det betyde, at din ansøgning til uddannelsen afvises og du vil modtage besked.

Husk adgangskravene

Det er afgørende om du opfylder de specifikke adgangskrav, så derfor er det vigtigt at du tjekker op på dem under adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen inden du søger.

Vigtige datoer

Du kan søge en forhåndsvurdering af dit adgangsgrundlag hele året, men for at komme i betragtning til årets optag skal din ansøgning til forhåndsvurderingen være indsendt i god tid, og senest medio februar. Sagsbehandling af forhåndsvurderingen kan tage op til 4 uger.

1. februar
Optagelse på www.optagelse.dk åbner for ansøgning (kvote 2).
15. marts
Ansøgningsfrist kl. 12.00.
15. april
Frist for upload af dokumentation i optagelse.dk (dog undtaget dokumentation for eksaminer og enkeltfag, som afsluttes i foråret - her er fristen 5. juli).
5. juli
Frist for upload af eksamensbeviser og enkeltfagsbeviser fra foråret.
28. juli
Svar på ansøgning via mail/UCN Optagelsesportal.

Offentliggørelse af evt. ledige studiepladser på www.ucn.dk/ledigepladser. Ansøgning foregår via online ansøgningsskema, som kan tilgås på siden.

Bemærk: Ledige studiepladser besættes efter ‘først til mølle’-princippet indtil studiestart.