Efter- og videreuddannelse 

Muligheder for efter- og videreuddannelse efter uddannelsen til finansbachelor.

Som finansbachelor har du mulighed for at videreuddanne dig på kandidat- eller masteruddannelser. Du opfordres til at søge oplysninger om optagelse på det ønskede studiums hjemmeside, idet du her vil finde opdateret informationsvejledning. Se information om cand.merc. på Aalborg Universitet og på Aarhus Universitet - læs også om adgang til Syddansk Universitet. 

Enkelte supplerende kurser kombineret med erhvervserfaring inden for en given branche vil give dig jobtitel som assurandør, ejendomsmægler mv. 

Master i udlandet

UCN’s professionsuddannelser er målrettet studerende, der ønsker at søge arbejde direkte efter dimission. Men hvis du efter din professionsbacheloruddannelse ønsker at videreuddanne dig, kan du undersøge mulighederne for en master i udlandet.

Normalt er udenlandske universiteter glade for at optage UCN studerende. De studerende er kendte for deres engelske sprogfærdigheder, deres selvstændighed, deres rejselyst og deres gode faglige og personlige kompetencer. Det skal dog understreges, at søger man ind på et af de højtrangerede universiteters masteruddannelser, som har et begrænset antal pladser, kan det blive vanskeligt at blive optaget.

UCN har valgt ikke at etablere konkrete kontakter til udenlandske universiteter i forbindelse med masteruddannelser, da vi har erfaret, at vores studerende ønsker individualiserede løsninger. Dermed er det din egen opgave at undersøge dine muligheder.

Hvis du føler, at opgaven er uoverskuelig, kan det være en idé at henvende dig til en organisation, der gratis hjælper med at formidle uddannelsesophold i udlandet, primært i Australien, USA, Hong Kong, England, Canada, Hawaii mv.

Disse organisationer kan fx være:

Du kan også undersøge dine muligheder på Masterportalen, hvor du kan finde en omfattende database med master muligheder på mere end 950 universiteter verden over. Ligeledes kan du finde information og vejledning i vores brochure UCN Master i udlandet (PDF).

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan det internationale kontor hjælpe dig med at etablere kontakt og give råd og vejledning, når du har fundet det udenlandske universitet, du gerne vil studere på. Kontakt det internationale kontor på international@ucn.dk.

Udgifter / Priser

I Danmark er det gratis at tage en kandidatuddannelse (for studerende i EU), mens uddannelsesinstitutioner uden for Danmark typisk opkræver undervisningsafgift. Udgifterne varierer fra institution til institution. På private uddannelsesinstitutioner er undervisningsafgiften generelt højere end ved de offentlige uddannelsesinstitutioner.

På de højest rangerede universiteter kan en kandidatuddannelse løbe op i mere end DKK 200.000 om året, hvorimod de billigste koster omkring DKK 60.000 om året.

Efter- og videreuddannelsesmuligheder ved UCN

Hos UCN act2learn udbyder vi en lang række kurser og videreuddannelser på deltid blandt andet inden for teknologi og produktion.

Læs mere om efter- og videreuddannelse ved UCN act2learn.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.