Uddannelsens indhold

Uddannelsen til finansbachelor varer 3½ år og består af 7 semestre. Uddannelsen er et fuldtidsstudium med afvekslende læringsformer og metoder. 

Specialisering

Finansbacheloruddannelsen indeholder specialeretning inden for:

 • Finansielle forretninger (bank- og realkredit)
 • Forsikring og pension
 • Revision
 • Ejendomshandel og ejendomsadministration.

Valgfagene er sammen med praktikopholdet med til at specialisere dig i retning af en specifik branche.

Internationalt semester

Finansbacheloruddannelsen skal give internationale kompetencer, så uddannelsen indeholder et internationalt semester. Formålet er, at du tilegner dig viden om nye fænomener og redskaber i den internationale finansverden.

Praktik

På uddannelsens 5. semester skal du et halvt år i praktik i en finansiel virksomhed. Formålet med praktikforløbet er at give dig et praksiskendskab, der supplerer det teoretiske indhold på uddannelsen.

Du har mulighed for at tage praktikken i udlandet - læs mere om studieophold i udlandet på finansbacheloruddannelsen.

Undervisningsformer og bachelorprojekt

Uddannelsen varer 3½ år inklusiv det halve års praktik. Finansbacheloruddannelsen er tilrettelagt med en kombination af holdundervisning, skriftlige opgaver og tværfagligt projektarbejde, således at der gennem et semester er en passende afveksling mellem forskellige læringsformer og metoder.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor en professionsrelevant problemstilling bearbejdes.

De afvekslende undervisningsformer understøtter finansbacheloruddannelsens tre tværgående kompetenceområder, nemlig personlig udvikling, faglighed og metode. 

Læs mere om uddannelsen i studieordningen for finansbacheloruddannelsen.

Tidsrum for skemalagte aktiviteter

Du skal forvente skemalagte aktiviteter i tidsrummet 8.30-17.10. Skemalagte aktiviteter kan f.eks. være undervisning, workshops, virksomhedsbesøg, gæsteforelæsninger etc.

Eksempler på bachelorprojekter

Hvad skriver de studerende egentligt om i deres bachelorprojekt? Her kan du se en række eksempler fra virkelighedens verden på finansbacheloruddannelsen.

Bachelorprojekttitler
 • Kreditgivers brug af revisors erklæring
 • Huse valgt med omhu
 • En rådden banans charme
 • En test af den effektive markedshypotese i relation til regnskabsaflæggelser
 • Human Kapitalens indvirkning på individets pensionsportefølge
 • Pensionssystemet farvel til kapitalpensionen
 • Speciale i ejendomshandel
 • Udvikling af filialeretten i Nordea
 • Værdiansættelse af B&O
 • Analyse af unge og indboforsikring
 • Risikovillighed i forhold til realkredit lån
 • Jyske bank vækst og forandring

Studievejledning

Mille Camilla Alberg Skammelsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 46
mcaj@ucn.dk