Uddannelsens indhold

Her kan du læse om fag og praktik, og hvordan undervisningen foregår på uddannelsen til finansbachelor.

Uddannelsen til finansbachelor tager 3,5 år og er fordelt på 7 semestre.

Du skal specialisere dig mod brancherne

Valgfagene er sammen med praktikopholdet med til at specialisere dig i retning af en specifik branche. Uddannelsen indeholder specialeretning inden for:

 • Finansielle forretninger (bank- og realkredit)
 • Forsikring og pension
 • Revision
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration

Uddannelsens indhold

1. semester - Sektorintro
 • Forretningsforståelse
 • Kommunikation
 • Metode og videnskabsteori
 • Erhvervs- og finansjura
 • Erhvervsøkonomi
2. semester - Privat
 • Erhvervs- og finansjura
 • Samfundsøkonomi 1 (mikro)
 • Erhvervsøkonomi
 • Privatøkonomisk rådgivning og etik
 • Salg 1
3. semester - Internationalt

Undervisningen på 3. semester kan forekomme på engelsk.

 • Kulturforståelse
 • Markedsføring
 • Internationale kapitalmarkeder
 • Organisation
 • Samfundsøkonomi 2 (makro)
 • Statistik
4. semester - Erhverv
 • Projektledelse
 • Økonomistyring
 • Salg 2
 • Erhvervsskat

Studieretning A - Der vælges imellem:

 • Finansielle forretninger A
 • Ejendomshandel A
 • Ejendomsadministration A
 • Eksternt regnskab A
 • Forsikring A
   
5. semester - Praktik
 • Praktikperiode i virksomhed
6. semester - Specialisering
 • Forretningsudvikling og innovation
 • Finansiering og finansiel risikostyring
 • Valgfag 1

Studieretning B - der vælges mellem: 

 • Finansielle forretninger B
 • Ejendomshandel B
 • Ejendomsadministration B
 • Økonomistyring B
 • Forsikring B
7. semester - Bachelor
 • Valgfag 2 
 • Valgfag 3
 • Bachelorprojekt
   

Valgfag

 • Videregående statistik 
 • Udvidet regnskabsanalyse
 • HRM

Praktik

På uddannelsen til finansbachelor skal du på 5. semester i praktik i ca. 5 måneder. Her skal du afprøve teorier og færdigheder i praksis samt tilegne dig ny viden inden for professionen.

Praktik på 5. semester bygger oven på specialisering

Praktikken skal ses som en forlængelse af specialiseringen, som du har fulgt på 4. semester. Det betyder, at du som studerende skal opnå viden og kompetencer inden for den branche, hvor du ønsker at komme i praktik. Hvis du f.eks. går efter at komme i praktik hos et revisionsfirma, så vil du på 4. semester følge valgfaget i revision.

Hør Morgan fortælle om hans praktik


Kom i praktik i egen virksomhed med Next Step

Next Step er en praktikmulighed, hvis du har planer om at blive selvstændig. Praktikken foregår på UCN i din egen virksomhed, og du skal ansøge om optagelse. Her får du tid og rum til at udvikle din forretningsidé og styrke dit iværksætter-mindset. Du får information om Next Step efter studiestart. Læs videre på ucn.dk/nextstep.


Få erfaring, netværk og et unikt indblik i din fremtid

Læs om de mange fordele ved praktikken på UCN.


Samarbejde med virkeligheden

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med de virksomheder og organisationer, hvor kandidater fra finansbacheloruddannelsen arbejder.

Du møder branchen på karrieremessen

Hvert år afholdes der en finansmesse på uddannelsen.

På messen udstiller virksomheder fra alle dele af de finansielle brancher på skolen. Mange er i forvejen praktikværter. En del studerende finder deres praktikplads denne dag. Om aftenen er der tradition for en stor gallamiddag, hvor du kan arbejde på dit netværk i branchen i festlige rammer.


Studieformer

Finansbacheloruddannelsen er tilrettelagt som en kombination af holdundervisning, skriftlige opgaver og tværfagligt projektarbejde. Igennem et semester vil du opleve en passende afveksling mellem forskellige læringsformer og metoder.

Du bliver udfordret i kommunikationslaboratoriet

Som rådgiver indenfor finansverdenen vil du komme til at holde mange kundemøder. Derfor skal du lære at rådgive, og hvordan et godt kundemøde foregår i teori og i praksis. Den praktiske del foregår i et kommunikationslaboratorie, hvor en underviser spiller kunde og mødet optages og evalueres. Her lærer du, hvordan du præsenterer beregninger, løsninger og produkter.

Kommunikationslaboratoriet forbereder dig til at skulle rådgive og formidle viden.

UCN's læringstilgang

På UCN kombinerer vi altid teori med praksis og med refleksion. Det kalder vi Refleksiv Praksislæring. Læs mere om UCN's læringstilgang.

Oplev campus

Finansbacheloruddannelsen er placeret sammen med flere andre uddannelser på Campus Hobrovej.


Udlandsophold

På uddannelsen til finansbachelor har du mulighed for at tage et praktikforløb eller et studieophold på et teoretisk forløb i udlandet.

Internationale koordinatorer hjælper dig afsted

På UCN har vi internationale koordinatorer på alle campusser. De står klar fra dag ét i din uddannelse til at vejlede dig i, hvilke muligheder du har for at rejse ud, hvordan du rent praktisk kommer afsted, og hvordan du får det bedst mulige ophold.

Vil du vide mere om udlandsophold?

Der er mange gode grunde til at tage et udlandsophold som del af din uddannelse. Mange virksomheder vægter det fx højt, når de ansætter. Læs mere om udlandsophold, fordele og dine muligheder for at opleve verden med UCN:


Studieordning og officielle dokumenter

Her finder du officielle dokumenter som studieordninger, karakteropgørelser og studieaktivitetsmodellen for uddannelsen.

Studievejledning

Camilla Lehmann Mortensen
Generel studievejleder
Business
Tlf.: 72 69 13 33
calm@ucn.dk

Kontaktperson for alle business-uddannelser.

Mille Camilla Alberg Skammelsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 46
mcaj@ucn.dk