Praktik

På uddannelsens 5. semester kommer du i praktik i et halvt år som en forlængelse af din specialisering. Praktikken kan foregå i enten Danmark eller udlandet.

Praktik på 5. semester

På finansbacheloruddannelsen er der et halvt års obligatorisk praktik på 5. semester. Praktikken skal ses som en forlængelse af specialiseringen, som er fulgt på 4. semester.

Det betyder, at du som studerende på finansbacheloruddannelsen på semestret forud for praktikken skal opnå viden og kompetencer inden for den branche, hvor du ønsker praktikophold.

Ønsker man således på 5. semester et praktikophold hos et revisionsfirma, så vil man på 4. semester følge valgfag i revision.

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere om muligheden for at tage din praktik i udlandet.

Faglig studievejleder

Marlene Højmark Sørensen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 44
mah@ucn.dk

Kom til åbent hus - oplev studiemiljøet og kom lidt tættere på.

Find ud af hvornår og hvordan du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Få sparring hos en studievejleder og få svar på dine spørgsmål.