Praktik

På uddannelsens 5. semester kommer du i praktik i et halvt år som en forlængelse af din specialisering. Praktikken kan foregå i enten Danmark eller udlandet.

Praktik på 5. semester

På finansbacheloruddannelsen er der et halvt års obligatorisk praktik på 5. semester. Praktikken skal ses som en forlængelse af specialiseringen, som er fulgt på 4. semester.

Det betyder, at du som studerende på finansbacheloruddannelsen på semestret forud for praktikken skal opnå viden og kompetencer inden for den branche, hvor du ønsker praktikophold.

Ønsker man således på 5. semester et praktikophold hos et revisionsfirma, så vil man på 4. semester følge valgfag i revision.

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere om muligheden for at tage din praktik i udlandet.

Studievejledning

Mille Camilla Alberg Skammelsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 46
mcaj@ucn.dk