Studiemiljø

Den sociale side af uddannelsen er en vigtig del af at være finansbachelorstuderende på UCN.

Derfor arrangeres bl.a. introduktionsforløb, fester, hyttetur, foredrag, studiebesøg, virksomhedsbesøg, julefrokost m.v. Læs også om faglige og sociale tilbud på tværs af UCN.

Et internationalt miljø

Da flere uddannelser på UCN Business både kan læses på dansk og engelsk, er dagligdagen også præget af et internationalt miljø. Undervejs på studiet vil der være forskellige fællesarrangementer på tværs af nationaliteterne.

Studerende har dermed mulighed for at øge kendskabet til andre kulturer og kontinuerligt forbedre engelskkundskaberne. 

Studieråd

Formålet med studierådet er at fastholde og sikre en høj grad af studenterinvolvering på finansbacheloruddannelsen. Hvert hold på uddannelsen vælger og sender en repræsentant til studierådet. Det er studielederen, der indkalder til studierådsmøder. Møderne har fokus på at få drøftet/feed back fra de studerende omkring livet som studerende, og de studerendes vurdering af kvaliteten af deres uddannelse herunder ønsker og ideer til, hvordan studiemiljøet og uddannelsen kan blive endnu bedre.

Læs om Campus Hobrovej

Finansbacheloruddannelsen foregår på Campus Hobrovej, hvor de øvrige UCN business uddannelser også har til huse. Læs om de forskellige faciliteter på Campus Hobrovej og bliv klogere på alt fra parkering, studieadministration, boghandel, bibliotek, café med videre.

Studiekalender 2019-2024

Hold dig opdateret med studiekalenderen for 2019 - 2024 (PDF) for alle business uddannelserne.