Uddannelsen i tal

På denne side kan du se resultaterne for de eksterne eksamener på uddannelsen finansbachelor.

Karakteropgørelse

Forårssemesteret 2016

Andet semester

Fag
1. eksterne EØ og SØ

Eksamensform
Individuel skriftlig delprøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
4,48

Antal studerende
91
Fag
2. eksterne erhvervs- og finansjura

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
3,23

Antal studerende
86

Fjerde semester

Fag
3. eksterne brancheretning A

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,81

Antal studerende
53

Sjette semester

Fag
4. eksterne brancheretning B

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7

Antal studerende
43
Efterårssemesteret 2015

Syvende semester

Fag
Bachelorprojekt

Eksamensform
Skriftlig og mundtlig individuel prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
7,9

Antal studerende
36
Forårssemesteret 2015

Andet semester

Fag
Erhvervsøkonomi

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,5

Antal studerende
59
Fag
Erhvervsjura

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,9

Antal studerende
64
 

Fjerde semester

Fag
Valgfag A

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
5,3

Antal studerende
46

Sjette semester

Fag
Valgfag B

Eksamensform
Individuel skriftlig prøve

Vurdering
7-trinsskala

Gennemsnit
6,9

Antal studerende
37

 

Evalueringer og nøgletal

Bliv klogere på centrale tal og evalueringer i UCN’s kvalitetsarbejde.

Studievejledning

Mille Camilla Alberg Skammelsen
Faglig studievejleder

Tlf. 72 69 14 46
mcaj@ucn.dk