Gå til hoved indhold

I løbet af 00’erne vandt begrebet outsourcing for alvor indpas, da en lang række danske virksomheder flyttede produktionen til lande, hvor arbejdslønnen er lavere end herhjemme. De seneste år har tendensen dog været en anden, og mange virksomheder har valgt at satse på produktion i Danmark. Det skyldes blandt andet et stigende behov for grøn omstilling og bæredygtige løsninger, som er et område, hvor Danmark ligger helt i front. Sådan lyder det fra Camilla Nellemann, der er chefkonsulent hos den danske non-profit forening MADE (Manufacturing Academy of Denmark), hvor formålet er at bygge bro mellem forskning, produktionsvirksomheder og videns- og uddannelsesinstitutioner, så Danmark står stærkere i den globale konkurrence:

- Lige nu oplever vi, at mange virksomheder arbejder hen mod at blive mere bæredygtige, så produktionen kommer til at forurene mindre. Skal det lykkes, har vi brug for medarbejdere med stærke tekniske og naturvidenskabelige kompetencer, som er nødvendige for at kunne løse bæredygtighedsudfordringen. Det stiller desuden krav til et stærkt innovationsarbejde, som kan være med til at løfte produktionen i danske virksomheder, forklarer Camilla Nellemann.

Blå Bog

Camilla Nellemann, 40 år

  • Uddannet sprogofficer fra Forsvarsakademiet, cand.merc.int. fra Copenhagen Business School og ph.d. i International Ledelse fra Rikkyo University i Tokyo  
  • Chefkonsulent hos MADE siden 2020 og ansvarlig for indsatsen MADE Learning Factory

Naturvidenskabelig forståelse er afgørende

Hvis det i fremtiden skal være attraktivt at holde virksomheders produktion inden for Danmarks grænser, er det afgørende, at der i højere grad bliver uddannet kvalificerede medarbejdere med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer. På Professionshøjskolen UCN tilbydes uddannelserne Automationsteknolog, Produktionsteknolog samt Produktudvikling og teknisk integration, hvor netop naturvidenskab, teknik og tværfagligt arbejde er omdrejningspunktet – noget, som er yderst efterspurgt i branchen.

- Når der skal udvikles nye innovative løsninger, er kompetencer inden for naturvidenskab, teknologi, og matematik altafgørende, uanset om det handler om at anvende 3D-print, mindske spildreduktionen eller udvikle robotter til produktionen. Derudover kan man ikke komme uden om et stigende behov for gode samarbejdsevner, da mange opgaver er så komplekse, at det kræver forskellige fagligheder at løse dem, fortæller Camilla Nellemann.

Knaphed på tekniske medarbejdere giver gode jobmuligheder

Behovet for naturvidenskabelige og teknologiske hjerner bliver kun større, og især industrien skriger efter flere hænder, hvis virksomheder skal undgå at afvise ordrer, og innovationsarbejdet ikke skal miste terræn. Ifølge Camilla Nellemann får knapheden på dimittender med teknisk baggrund arbejdsgiverne til at stå i kø, så snart eksamensbeviset er i hus.

- På nuværende tidspunkt matcher virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft ikke udbuddet af færdiguddannede, og derfor er mange studerende med speciale i industri og produktion allerede blevet tilbudt et job, inden de har færdiggjort deres uddannelse. Selvom det er utroligt positivt, at vejen til arbejdsmarkedet er kort, har vi brug for at få endnu flere danskere interesseret i de tekniske og naturvidenskabelige fag, da behovet for arbejdskraft kun fortsætter med at stige, afslutter Camilla Nellemann.