Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på fysioterapeutuddannelsen

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september og februar
Adgangskvotient: 8,1 i 2021
Studiepladser: 150 pladser fordelt på studiestart september og februar
Kvotefordeling: 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2

Vær opmærksom på at optagelseskvotient for 2021 ikke forventes at være sammenlignelig med 2022-optaget, da ansøgningsproceduren er ændret til specifikke ansøgninger til de 2 studiestarte sommer og vinter.

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til fysioterapeut.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen
 • Enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B

Varsling om ændringer

Gælder kun ansøgere med udenlandsk eksamen

Fra 2020 ændres sprogkrav til ansøgere fra ikke-nordiske lande: Dansk studieprøve skal være gennemført med minimum karakteren 4 i alle dele af prøven.

Er du ansøger med udenlandsk eksamen, kan du på ufm.dk se, hvad dine nuværende fagniveauer svarer til, når de omregnes i det danske uddannelsessystem. Dette kan du gøre ved at fremsøge dit eksamensland på ufm.dk  og herefter vælge fanebladet "Fagniveauer".

Eksempel på omregning af fagniveauer i det danske uddannelsessystem

 

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positiv individuel konkret forhåndsvurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er den 15. marts kl. 12.00.

Find yderligere vejledning på ufm.dk

Kvittering for ansøgning

UCN sender en kvittering pr. mail for modtagelse af din ansøgning. Hold derfor øje med din mail, da det er via den du vil modtage besked og informationer.

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Fysioterapeut, sommer: 47160
Fysioterapeut, vinter: 47162

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

 • Gymnasial eksamen hvor karaktergennemsnittet ikke rækker til optagelse via kvote 1. Følgende fagkrav er gældende fra optaget 2020: enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med engelsk B og enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B
 • Kvalifikationer, der efter en individuel konkret forhåndsvurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav
 • Godkendt udenlandsk eksamen. Hos Styrelsen for International Uddannelse kan du få yderligere oplysninger om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen.
 • En godkendt individuel konkret forhåndsvurdering, hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel konkret forhåndsvurdering.

Varsling om ændringer

Gælder kun ansøgere med udenlandsk eksamen

Fra 2020 ændres sprogkrav til ansøgere fra ikke-nordiske lande: Dansk studieprøve skal være gennemført med minimum karakteren 4 i alle dele af prøven.

Er du ansøger med udenlandsk eksamen, kan du på ufm.dk se, hvad dine nuværende fagniveauer svarer til, når de omregnes i det danske uddannelsessystem. Dette kan du gøre ved at fremsøge dit eksamensland på ufm.dk  og herefter vælge fanebladet "Fagniveauer".

Eksempel på omregning af fagniveauer i det danske uddannelsessystem

 

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende dokumenterede kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Eksamensgennemsnittet i din gymnasiale uddannelse.
 • Motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet
 • Aktiviteter såsom erhvervserfaring, højskoleophold og udlandsophold

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positiv individuel konkret forhåndsvurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for upload af dokumentation

Samtlige relevante aktiviteter skal være angivet i din ansøgning og dokumentation for gennemførte aktiviteter skal være uploadet til din ansøgning på optagelse.dk inden den 15. marts klokken 12:00.

Hvis du inden den 15.  marts kl. 12:00 har angivet relevante aktiviteter, som du endnu ikke har gennemført, skal du uploade dokumentation for, at du har gennemført disse til din ansøgning snarest muligt og inden den 5. juli kl. 12:00.

Områdenummer

Når du søger ind på uddannelsen, skal du bruge et optagelsesområdenummer:

Fysioterapeut, sommer: 47160
Fysioterapeut, vinter: 47162

Individuel konkret forhåndsvurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel konkret forhåndsvurdering.

En positiv individuel konkret forhåndsvurdering giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel konkret forhåndsvurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv individuel konkret forhåndsvurdering.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.


Læs mere om optagelse

Studievejledning

Niels Martin Brix Jensen
Optagelsesvejleder

Tlf. 72 69 10 12
nmbj@ucn.dk

Træffes tirsdage kl. 9.00-10.00 og efter aftale

 

Morten Leineweber
Kontaktperson ift. udenlandske ansøgere

Tlf. 72 69 10 11
mol@ucn.dk

Træffes efter aftale

 

Helle Bønnelykke
Kontaktperson for allerede indskrevne studerende samt ansøgning om overflytning

Tlf. 72 69 10 05
hby@ucn.dk

Træffes efter aftale