Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på fysioterapeutuddannelsen

Fakta om uddannelsen

Studiestart: Primo september og primo februar
Adgangskvotient: 8,2 i 2018
Studiepladser: 150 pladser fordelt på studiestart september og februar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Optagelse

Du skal ansøge om optagelse på optagelse.dk

Varsling om ændringer: Fra 2020 indføres nye adgangskrav gældende for alle ansøgere; Engelsk B + Matematik B eller Kemi B eller Biologi B eller Fysik B.

Kvote 1

Du kan søge ind på fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 1, hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen, der opfylder adgangskvotienten. Studiepladserne tildeles efter faldende adgangskvotient.

Kvittering for modtagelse af din ansøgning

UCN sender en kvittering pr. mail for modtagelse af din ansøgning. Hold derfor øje med din mail, da det er via den du vil modtage besked og informationer.  

Kvote 2

Du kan søge i kvote 2 hvis du har en adgangsgivende eksamen, hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, et andet adgangsgrundlag eller hvis du søger dispensation/IKV.

For at søge om optagelse gennem kvote 2, skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:

  • Gymnasial eksamen hvor karaktergennemsnittet ikke rækker til optagelse via kvote 1.
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med følgende specifikke krav: engelsk på C-niveau og enten fysik på C-niveau, kemi på C-niveau eller naturfag på C-niveau
  • Kvalifikationer, der efter en kompetencevurdering (IKV) kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.
  • Udenlandsk eksamen. Hos Styrelsen for International Uddannelse kan du få yderligere oplysninger om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen.

Udvælgelseskriterier

Vi behandler din ansøgning i kvote 2 efter en individuel helhedsvurdering af dine kvalifikationer.

I helhedsvurderingen af din ansøgning lægges vægt på følgende (ikke-prioriteret rækkefølge):

  • Eksamensgennemsnittet i din gymnasiale uddannelse.
  • Motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet
  • Aktiviteter såsom erhvervserfaring, højskoleophold og udlandsophold

Tidsfrister for fremsendelse af dokumentation

Sidste frist for upload af dokumentation for aktiviteter, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din kvote 2 ansøgning er den 15. maj kl. 12.00
Hvis du ønsker at uploade dokumentation for aktiviteter opnået efter 15. marts, skal du huske at oplyse dette i din ansøgning.

Kvittering for modtagelse af din ansøgning

UCN sender en kvittering pr. mail for modtagelse af din ansøgning. Hold derfor øje med din mail, da det er via den du vil modtage besked og informationer 

Studievejledere

Helle Bønnelykke
Studievejleder for danske ansøgere

Tlf. 72 69 10 12
hby@ucn.dk

Træffes tirsdag kl. 9.00 - 13.00 (lokale 1.1.31)

 

Morten Leineweber
Kontaktperson ift. udenlandske ansøgere

Tlf. 72 69 10 11
mol@ucn.dk

Træffes efter aftale