Adgangskrav og optagelse

Læs om kravene for optagelse på fysioterapeutuddannelsen

Fakta om uddannelsen

Studiestart: I begyndelsen af september og februar
Adgangskvotient: 8,5 i 2019
Studiepladser: 150 pladser fordelt på studiestart september og februar
Kvotefordeling: 50% i kvote 1 og 50% i kvote 2

Se hvordan du søger ind

Din baggrund for at søge uddannelsen er afgørende for, hvornår du skal søge. Se hvordan og hvornår du skal søge ind på uddannelsen til fysioterapeut.

Kvote 1

Ansøgning via kvote 1 er for dig, der udelukkende ønsker at blive vurderet på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 1

 • Gymnasial eksamen
 • Engelsk B og enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B

Varsling om ændringer

Gælder kun ansøgere med udenlandsk eksamen

Fra 2020 ændres sprogkrav til ansøgere fra ikke-nordiske lande: Dansk studieprøve skal være gennemført med minimum karakteren 4 i alle dele af prøven.

Er du ansøger med udenlandsk eksamen, kan du på ufm.dk se, hvad dine nuværende fagniveauer svarer til, når de omregnes i det danske uddannelsessystem. Dette kan du gøre ved at fremsøge dit eksamensland på ufm.dk  og herefter vælge fanebladet "Fagniveauer".

Eksempel på omregning af fagniveauer i det danske uddannelsessystem

 

Udvælgelseskriterier for kvote 1

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi ansøgere i denne kvote med de højeste eksamensgennemsnit. Der optages efter 7-trinsskalaen. Gennemsnit efter 13-skalaen omsættes til 7-trinsskalaen.

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, hvor dit gennemsnit kan omregnes til den danske karakterskala, behandles din ansøgning efter kriterierne i kvote 1.

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positiv individuel kompetencevurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 1

Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12.00.

Særlig frist for ansøgere med udenlandsk gymnasial eksamen

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk gymnasial uddannelse er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere hos Styrelsen for International Uddannelse.

Kvittering for ansøgning

UCN sender en kvittering pr. mail for modtagelse af din ansøgning. Hold derfor øje med din mail, da det er via den du vil modtage besked og informationer.

Om kvote 1

Få mere information om kvote 1-optagelse.

Hvis du er i tvivl om definitionen, kan du læse en detaljeret definition af begrebet gymnasial eksamen.


Kvote 2

Ansøgning via kvote 2 er for dig, der gerne vil vurderes ud fra andre relevante kvalifikationer end eksamensgennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Det kan fx være relevante kvalifikationer fra erhvervsarbejde, højskoleophold, udlandsophold og frivilligt arbejde.

Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Adgangskrav for kvote 2

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav:

 • Gymnasial eksamen hvor karaktergennemsnittet ikke rækker til optagelse via kvote 1
 • Følgende gymnasielle enkeltfag skal være bestået: 
  • Engelsk B
  • Enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen 
 • Kvalifikationer, der efter en kompetencevurdering (IKV) kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav
 • Godkendt udenlandsk eksamen. Hos Styrelsen for International Uddannelse kan du få yderligere oplysninger om reglerne for optagelse på grundlag af en udenlandsk eksamen.
 • En godkendt individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder et af de formelle krav

Varsling om ændringer

Gælder kun ansøgere med udenlandsk eksamen

Fra 2020 ændres sprogkrav til ansøgere fra ikke-nordiske lande: Dansk studieprøve skal være gennemført med minimum karakteren 4 i alle dele af prøven.

Er du ansøger med udenlandsk eksamen, kan du på ufm.dk se, hvad dine nuværende fagniveauer svarer til, når de omregnes i det danske uddannelsessystem. Dette kan du gøre ved at fremsøge dit eksamensland på ufm.dk  og herefter vælge fanebladet "Fagniveauer".

Eksempel på omregning af fagniveauer i det danske uddannelsessystem

 

Udvælgelseskriterier for kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Eksamensgennemsnittet i din gymnasiale uddannelse.
 • Motivationsbeskrivelse, hvor du beskriver din motivation og dine personlige kvalifikationer for at søge studiet
 • Aktiviteter såsom erhvervserfaring, højskoleophold og udlandsophold

Betinget optagelse

Denne uddannelse har ikke betinget optagelse. Det vil sige, at du skal opfylde de formelle adgangskrav eller have en positiv individuel kompetencevurdering, når du søger. Du er velkommen til at kontakte en studievejleder, hvis du er i tvivl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for kvote 2

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00.

Frist for vedhæftning af dokumentation

Kvote 2 ansøgere kan indtil 15. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du indtil den 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.

Kvittering for ansøgning

UCN sender en kvittering pr. mail for modtagelse af din ansøgning. Hold derfor øje med din mail, da det er via den du vil modtage besked og informationer.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering (IKV).

En positiv IKV giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på optagelse.dk.

Læs mere om hvordan du får en individuel kompetencevurdering eller find ud af hvordan og hvornår du skal søge ind med en positiv IKV som adgangsgrundlag.

Om kvote 2

Få mere information om kvote 2-optagelse.

Ledige studiepladser

Hvis du ikke fik søgt inden ansøgningsfristens udløb, vil du stadig have mulighed for at søge eventuelle ledige pladser. Der optages helt frem til studiestart. Eventuelle ledige pladser vil blive offentliggjort på siden for ledige studiepladser.


Læs mere om optagelse

Studievejledning

Niels Martin Brix Jensen
Studievejleder for danske ansøgere

Tlf. 72 69 10 12
nmbj@ucn.dk

Telefontid tirsdag kl. 9.00 - 12.00

 

Morten Leineweber
Kontaktperson ift. udenlandske ansøgere

Tlf. 72 69 10 11
mol@ucn.dk

Træffes efter aftale

 

Helle Bønnelykke
Kontaktperson for allerede indskrevne studerende samt ansøgning om overflytning

Tlf. 72 69 10 05
hby@ucn.dk

Træffes efter aftale.