IB / Udenlandsk eksamen

Søg ind på professionsbacheloruddannelsen til fysioterapeut med en IB eller en godkendt udenlandsk eksamen i rygsækken

Når du søger før d. 15. marts betyder det, at alt det, som du har vedhæftet til din ansøgning, kan være med i vurderingen. Din ansøgning vurderes ud fra de konkrete udvælgelseskriterier, som er fastsat for hver enkelt uddannelse.

Omregning af IB-karakter

Omregningen af IB-karakterer til den danske skala ændres fra optaget 2018. Det betyder, at IB-elever med 18 point og højere (IB Course Result) sidestilles optagelsesmæssigt med den nye 2-årige hf-eksamen, hvis alle fag er bestået med mindst karakteren 3. En IB med 18 point og mindst karakteren 3 i alle fag giver dermed adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Husk adgangskravene

Det er afgørende om du opfylder de specifikke adgangskrav, så derfor er det vigtigt at du tjekker op på dem under adgangskrav og udvælgelseskriterier på uddannelsen inden du søger.

Vigtige datoer

1. februar
Optagelse på www.optagelse.dk åbner for ansøgning (kvote 2).
15. marts
Ansøgningsfrist kl. 12.00.

Deadline for upload af underskriftside på www.ucn.dk/underskriftside.
15. maj
Frist for upload af dokumentation i optagelse.dk (dog undtaget dokumentation for eksaminer og enkeltfag, som afsluttes i foråret - her er fristen 5. juli).
5. juli
Frist for upload af eksamensbeviser og enkeltfagsbeviser fra foråret.
26. juli
Svar på ansøgning via mail/UCN Optagelsesportal.

Offentliggørelse af evt. ledige studiepladser på www.ucn.dk/ledigepladser. Ansøgning foregår via online ansøgningsskema, som kan tilgås på siden.

Bemærk: Ledige studiepladser besættes efter ‘først til mølle’-princippet indtil studiestart.