Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS gives i form af specialpædagogiske hjælpemidler og andet, som støtter dig i undervisningen og til eksamen

Hvad er SPS?

SPS står for specialpædagogisk støtte og er støtte, som kan hjælpe dig gennem din uddannelse på lige vilkår med andre studerende. Støtten gives i form af specialpædagogiske hjælpemidler og andet, som støtter dig i undervisningen og til eksamen.

Hvis du er ordblind eller har en psykisk diagnose, kan du få dispensation til eksamen. Kontakt SPS-vejlederen på dit studiested og hør nærmere.

Specialpædagogisk støtte gives ikke som økonomisk støtte til leveomkostninger, medicin, transport, bøger, specialundervisning m.v. Hvis du har en fysisk eller psykisk diagnose, der gør at du ikke kan varetage et fritidsjob ved siden af dit studie, kan du søge om handicaptillæg, hvis du får SU. Læs mere på SU.dk under særlig støtte.

Søg SPS så tidligt som muligt, når du er optaget

Jo før du kontakter SPS-vejlederen, på dit studiested, jo hurtigere kan der søges om SPS. I forbindelse med studiestart kan der være lang sagsbehandlingstid i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Sagsforløb

SPS-vejlederen søger SPS ved Børne og Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Når Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har truffet afgørelse og bevilget støtte, sørger SPS-vejlederen for at anskaffe den bevilgede støtte. Der må forventes leveringstid på støtte og hjælpemidler.

Eksempler på støtteformer og hjælpemidler

Såvel nyoptagne som allerede indskrevne studerende kan søge SPS, hvis de har en fysisk eller psykisk diagnose eller er ordblind. Du kan modtage forskellige former for hjælpemidler og støtteformer alt efter dit behov.

Hvad skal du gøre for at søge SPS?

Kontakt SPS-vejlederen på dit studiested og sørg for, at du har den nødvendige dokumentation klar. SPS-vejlederen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken dokumentation der skal bruges for at ansøge om SPS. Det er dit eget ansvar at fremskaffe dokumentation f.eks. fra egen læge, sygehus eller kommune.

Din dokumentation må ikke være mere end 2 år gammel, og det er en fordel, hvis den gør rede for, hvordan din diagnose påvirker dig i forhold til uddannelsen. Alle borgere kan se deres journaloplysninger fra offentlige hospitaler på sundhed.dk eller borger.dk Man logger på med sit NemID.

Hvis du er ordblind..
 • Test, udredning og instruktion på VUC
 • IT startpakke eller programpakke
 • Studiestøttetimer på VUC
 • Digitale studiematerialer
Hvis du har en fysisk diagnose..
 • Ergonomisk kontorstol på skolen og evt. i eget hjem
 • Hæve/sænke bord på skolen og evt. i eget hjem
 • Ergonomisk tastatur, mus, underarmsstøtte, stativ til at hæve bærbar computer
Hvis du har en psykisk diagnose..
 • Faglige støttetimer
 • Støtteperson
 • Kuglepude
Hvis du er svagsynet eller blind..
 • IT startpakke
 • Digitale studiematerialer
 • CCTV
Hvis du er hørehæmmet eller døv..
 • Tolkebistand
 • FM-anlæg

SPS-kontakt

Mette Lillienskjold Andersen
SPS-vejleder
Selma Lagerløfs Vej, Aalborg
Tlf.: 72 69 09 22
mla@ucn.dk

Træffetider personligt og telefonisk:

Onsdag kl. 10.00-13.00

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Projektbanken

Bevægelaboratoriet. Læs om vores rum til læring, innovation, udvikling og forskning.

Følg os på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind