Efter- og videreuddannelse

Når du bliver professionsbachelor i fysioterapi giver det dig adgang til flere former for videreuddannelse 

Diplomuddannelse og kurser 

På UCN kan du tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller kurser.

Læs mere om kurser og diplomuddannelser på UCN act2learn for fysioterapeuter og sundhedspersonale generelt

Kandidat og master  

Som professionsbachelor i fysioterapi får du en række muligheder for at videreuddanne dig på eksempelvis Aalborg Universitet: Læs mere på AAU's hjemmeside.

Desuden kan du på Syddansk Universitet tage en kandidatuddannelse i fysioterapi.

Der er mange flere muligheder end ovenstående – og en uddannelse til professionsbachelor i fysioterapi giver dig adgang til videreuddannelse både i Danmark og i udlandet.

Studievejledning

Niels Martin Brix Jensen
Studievejleder for danske ansøgere

Tlf. 72 69 10 12
nmbj@ucn.dk

Telefontid tirsdag kl. 9.00 - 12.00

 

Morten Leineweber
Kontaktperson ift. udenlandske ansøgere

Tlf. 72 69 10 11
mol@ucn.dk

Træffes efter aftale

 

Helle Bønnelykke
Kontaktperson for allerede indskrevne studerende samt ansøgning om overflytning

Tlf. 72 69 10 05
hby@ucn.dk

Træffes efter aftale.