Forskning og udvikling

Læs om uddannelsens forskningsaktiviteter inden for sundhedsvidenskaben

Fysioterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen UCN koncentrerer sine forskningsaktiviteter inden for sundhedsvidenskaben, med et stærkt fokus på krop, fysisk aktivitet og sundhed gennem livets faser. Vores intention er at bidrage til menneskelig sundhed i bred forstand. Aktiviteterne er rette mod praksisnær og anvendelsesorienteret som:

  • Understøtter det faglige miljø på fysioterapeutuddannelsen og dermed kvaliteten i undervisningen
  • Producerer og publicerer ny viden til gavn for borgere og samfund

 

Uddannelsens aktiviteter

Fysioterapeutuddannelsen råder over et 400 kvm stort bevægelses – og testlaboratorium som sætter os i stand til at arbejde med test, analyse og undersøgelse indenfor biomekanik, bevægelses- og aktivitetsanalyse, cardiovaskulære og  fysiologiske test , non-invasiv sensorteknologi for monitorering af vitale parametre i væv, kraftudvikling og muskelaktivering etc.
Vi afholder to årlige BA konferencer og en gang årligt afholdes Fysioterapeutisk Forskningssymposium i samarbejde med AAU ( Institut for Medicin og Sundhedsteknologi), AAUH ( Ergo – og Fysioterapien) , Aalborg Kommune ( Ældre & Sundhed) samt Privat Praksis i region Nordjylland.
Fysioterapeutuddannelsen har 2 kombinationsstillinger i samarbejde med hhv.   AAU ( Institut for Medicin og Sundhedsteknologi) og Aalborg Kommune ( Ældre & Sundhed)
Fysioterapeutuddannelsen har en webbaseret Ide og Projektbank, hvor eksterne samarbejdspartnere kan annoncere projektideer med en sundhedsvidenskabelig og fysioterapeutisk klinisk interesse.

Forskningsprogrammer

Forskning på uddannelsen tager udgangspunkt i to programmer*:

Smerte & Rehabilitering. (PAIN & REHAB - Research in rehabilitation and pain)

Under dette forskningsområde er der bredt fokus på:

  • En basal forståelse af menneskets funktion ud fra grundlæggende biomekaniske indfaldsvinkler til motorisk kontrol, neuroplasticitet og psykosociale sammenhænge
  • Smerte ud fra et bredt biopsykosocialt perspektiv og herunder også samspillet mellem menneskets motoriske udvikling og afvikling samt smerter i relation til bevægeapparatet og motorisk kontrol
  • Smerte og funktion i såvel sundhedsfremmende som behandlings- og rehabiliteringsperspektiver

Fysisk aktivitet & sundhedsfremme (ACTIVITY & HEALTH - Research in physical activity and Health promotion)

Under dette forskningsområde er der bredt fokus på:

  • Fysioterapeutisk indsatser i et sundhedsfremmende perspektiv i relation til både raske og forskellige diagnosegrupper
  • Fysisk aktivitet er her anvendt med et bred fokus der dækker over de indsatser der er rettet mod at forbedre, vedligeholde eller forhale funktionsnedsættelser eller fysisk/psykisk velbefindende

*Begge udvikles i samspil med det regionale fysioterapeutiske forskningsnetværk samt de 4 institutionelle forskningsprogrammer ved UCN

Kontakt

Dorte Drachmann
Uddannelsesleder
Fysioterapeutuddannelsen
Tlf.: 72 69 09 50
dod@ucn.dk
Allan Riis
Adjunkt/FoU-koordinator
Fysioterapeutuddannelsen
Tlf. 72 69 10 13
alr@ucn.dk