Hvad kræver uddannelsen?

Få svar på, hvad det kræver af tid, egenskaber og udgifter for at komme godt igennem studiet og blive en god fysioterapeut.

Fysioterapi er ikke fitness

Fysioterapi handler om at forstå vigtigheden af bevægelse og om lysten til at hjælpe andre til bevægelse og til et godt liv, der tager udgangspunkt i deres behov og vilkår. Fysioterapeuter vejleder og motiverer mennesker til at tage ansvar for egen krop, så de kan være aktive så længe som muligt.

Du skal turde sætte dig selv i spil 

Allerede tidligt i studiet vil du stå i faglokalet og blive bedt om at tage trøjen af. Du øver dig hele tiden på dine medstuderende, og de øver sig på dig. Det kan virke grænseoverskridende i starten, men det bliver hurtigt hverdag. At du selv har lagt krop til dig, gør dig  til en bedre og mere tillidsvækkende fysioterapeut, når du kommer ud og forventer den samme sårbarhed og tillid af en patient.

Du skal indstille dig på at møde ind på campus

Vi har en forventning om, at du har din hverdag på campus, og at du indgår i et forpligtende samarbejde: Det er vigtigt både for din læring og for dit holds læring, at du dukker op til undervisningen. Vi er f.eks. afhængige af hinanden, når vi laver øvelser sammen. Et aktivt liv og tilstedeværelse på campus er også vigtigt for studiemiljøet, og derfor vil du opleve, at selv gruppearbejde foregår på campus.

Du skal kunne afsætte tid til et fuldtidsstudie - og være fleksibel

  • Tilstedeværelsen og skemaet på campus er cirka 20-22 timer om ugen, men det varierer meget fra uge til uge. Nogle uger kan det være 10 timer, andre kan det være 32.
  • Undervisningeb kan placeres fra klokken 8 om morgenen til 17-18 om aftenen. 
  • Sammen med lektielæsningen skal du forvente at bruge omkring 45 timer om ugen på dit studie.

Hvis du har et studiejob, så brug max 10 timer

Mange spørger, om de kan have et job ved siden af. Det kan godt lade sig gøre. Vi anbefaler dog, at det max er på 10 timer om ugen.

Der er udgifter til bøger - men mest på 1. og 2. semester

Den største udgift er til bøger, og bogudgiften ligger primært i starten af uddannelsen på 1. og 2. semester. Det kan være svært at sætte et beløb på, da det varierer, men du kan forvente et leje omkring 6-8.000 kroner gennem hele studiet. Du vil få mere information før studiestart.

Studievejledning

Niels Martin Brix Jensen
Optagelsesvejleder

Tlf. 72 69 10 12
nmbj@ucn.dk

Træffes tirsdage kl. 9.00-10.00 og efter aftale

 

Morten Leineweber
Kontaktperson ift. udenlandske ansøgere

Tlf. 72 69 10 11
mol@ucn.dk

Træffes efter aftale

 

Helle Bønnelykke
Kontaktperson for allerede indskrevne studerende samt ansøgning om overflytning

Tlf. 72 69 10 05
hby@ucn.dk

Træffes efter aftale