Gå til hoved indhold

Fysioterapeut

Uddannelse på 3,5 år med fokus på anatomi og fysiologi, bevægelse, fysisk aktivitet og sundhedsfremme.

Job og karriere

Læs om dine muligheder for job og videreuddannelse som fysioterapeut.

Når du er færdiguddannet, har du mulighed for at få arbejde på hospitaler, i lokale sundhedscentre, specialbørnehaver, på fysioterapiklinikker, i sportsklubber, i forskningsmiljøer etc. Der er herudover flere og flere, der arbejder med ergonomi og arbejdsmiljø på virksomheder, hvor fysioterapeutens rolle bliver at forbedre de ansattes arbejdsforhold og arbejdsliv.

Generelt lav ledighed

En bacheloruddannelse i fysioterapi er en uddannelse, der giver dig gode muligheder for at få et job som fysioterapeut, hvor ledigheden gennem lang tid har været relativt lav.

10 eksempler på hvad vores dimittender laver

Bliv selvstændig

Et stigende antal fysioterapeuter opbygger private virksomheder, hvor de fungerer som behandlere eller konsulenter i forhold til bl.a behandling, undervisning, læring og træning.

Bliv certificeret kliniker eller specialist

Dansk Selskab for Fysioterapi, der er fysioterapeuternes faglige forening, står i spidsen for den fysioterapeutiske specialistordning, hvor du kan søge om en titel som certificeret kliniker/specialist. Det kræver naturligvis, at du igennem praktisk erfaring og videreuddannelse har opnået viden, færdigheder og kompetencer på et specialiseret niveau indenfor et af ti definerede og afgrænsede områder.

En specialisttitel betyder, at du får ansvar for at sprede din viden og praktiske kompetence på dit specialeområde - og det åbner ofte mange døre for nye job- og udviklingsmuligheder.

Alumnenetværket

Alumnenetværket er et netværk for tidligere studerende på fysioterapeutuddannelsen i Aalborg. Som medlem af alumnenetværket får du mulighed for at:

  • holde dig orienteret om, hvad der foregår på uddannelsen
  • modtage nyhedsbreve fra uddannelsen
  • få invitationer til arrangementer på og omkring uddannelsen
  • modtage tilbud om kurser

Til arrangementer, som eksempelvis Bachelorkonferencen i henholdsvis januar og juli måned, vil der desuden være god mulighed for at netværke med andre tidligere studerende.

Det er gratis at være medlem af alumnenetværket. I enkelte tilfælde opkræves dog et mindre beløb ved deltagelse i arrangementer. Når du tilmelder dig netværket vil du modtage nyhedsbreve om vores forskellige arrangementer mm.

Tilmeld dig netværket

Overbygninger på andre uddannelsesinstitutioner

Vi anbefaler, at du altid undersøger dine muligheder for videreuddannelse på www.ug.dk, på de andre danske uddannelsesinstitutioners hjemmesider eller kontakter deres studievejleder, hvis du drømmer om at læse en bestemt overbygning. På UCN kan du få vejledning om efter- og videreuddannelsesmuligheder hos studievejledningen.

En professionsbachelor i fysioterapi er adgangsgivende til mange forskellige områder. For at illustrere bredden af dine fremtidige muligheder kan for eksempel nævnes:

  • Kandidat i fysioterapi på AAU og Syddansk universitet
  • Kandidat i KVT (klinisk videnskab og teknologi) på AAU
  • Kandidat i folkesundhedsvidenskab på AAU
  • Kandidat i Læring og pædagogik på AAU