Tværfaglighed og kulturchok

Jens Roesdahl, fysioterapeut, klinisk underviser i Tværfagligt Klinisk Studieafsnit, Aalborg Sygehus, uddannet i 1990. 

Hvorfor blev du fysioterapeut?

Oprindeligt valgte jeg at læse til fysioterapeut, fordi jeg kunne se, at jeg selv ville få noget ud af det, kropsligt såvel som almenmenneskeligt. Disse forventninger er fuldt ud indfriet og er bl.a. grunden til, at jeg ikke vil tøve med at anbefale uddannelsen til andre.

Hvad har du arbejdet med hidtil?

Jeg begyndte som distriktsfysioterapeut i Aalborg Kommune i otte år; halvdelen af tiden som klinisk underviser for fysioterapistuderende. I 12 år har jeg nu været på Aalborg Sygehus, dels som menig fysioterapeut på det medicinske område, dels de sidste otte år som klinisk underviser med tilknytning til flere forskellige områder.

De sidste 2½ år har jeg været tilknyttet Tværfagligt Klinisk Studieafsnit på Aalborg Sygehus Syd, hvor jeg ud over fysioterapistuderende også har vejledningsopgaver i forhold til ergoterapi- og sygeplejestuderende, samt social- og sundhedsassistentelever. Et spændende sted, hvor der på en ortopædkirurgisk afdeling arbejdes med både monofaglige og tværfaglige problemstillinger.

Hvad synes du er spændende ved jobbet som fysioterapeut?

De udfordringer, der ligger i at formidle svære problemstillinger på en forståelig måde, har jeg altid fundet spændende. Jeg synes derfor, at de daglige opgaver med vejledning og undervisning er meget spændende – især når der samtidig skal holdes fokus på en anerkendende pædagogik!

Ofte er det mest udfordrende – og det sværeste for de studerende – ikke det rent fysioterapifaglige, men hele det kulturchok, det er at komme ud i den kliniske praksis. Her er der virkelig brug for at støtte de studerende og guide dem gennem et komplekst, moderne sundhedssystem.