Konstant udvikling

Michael Harbo, fysioterapeut og medejer af Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter, Aalborg, færdiguddannet i 1997.

Fysioterapeutuddannelsen er vejen at gå, hvis man har lyst til at arbejde med mennesker og i et fag, der er i konstant udvikling.

Hvorfor har du selv valgt uddannelsen til fysioterapeut?

Jeg havde ikke en klar fornemmelse af, hvad en fysioterapeut var, men jeg kunne se, at alle fagene og indholdet i dem var interessant og tænkte, at det da måtte være et godt udgangspunkt for at skulle bruge så mange kræfter på et studie. Jeg efterrationaliserede også, at hvis fagene på uddannelsen tiltalte mig, så måtte slutproduktet og de jobmuligheder, der fulgte med, jo også være det.

Begge dele viste sig at være rigtigt - og det var ret kendetegnende for mine medstuderende også, at de ligesom jeg selv var drevet af interesse og nysgerrighed for faget.

Hvad har du arbejdet med hidtil?

Jeg startede i et vikariat på Aalborg Sygehus, imens jeg skrev på en grundbog om El-terapi sammen med én af mine tidligere undervisere. Senere startede jeg som indlejer på en lille klinik i Aalborg centrum, og jeg begyndte at undervise fast i el-terapi på fysioterapeutuddannelsen i Aalborg.

Sidenhen overtog jeg klinikken og i dag er den både udvidet ret kraftigt og flyttet, så jeg nu sammen med tre partnere driver Arkadens Fysioterapi & Sundhedscenter. Det er en klinik med 21 fysioterapeuter og udover at være direktør er jeg ansvarlig for faglig udvikling og for vores golfklinik, hvor fysioterapeuternes viden om kroppen kombineres med golftrænerens viden om det gode golfsving.

Derudover underviser jeg nu fast på Danske Fysioterapeuters store kursusforløb i muskuloskeletal ultralydsscanning.

Hvad synes du er spændende ved jobbet som fysioterapeut?

Først og fremmest patienterne. Man møder rigtig mange interessante mennesker, og jeg føler dagligt, at jeg gør en forskel i deres liv - at mine råd eller min behandling hjælper dem af med deres problemer.

Dernæst er det variationen. Selvom jeg er så heldig at være på en klinik, hvor vi arbejder i team - og i mit team stort set kun ser skulderpatienter - så er der aldrig to dage, der er ens, og bedst, som man tror, man har fået helt styr på et felt, så kommer der en patient, der snyder mig. Så hvis man er bare den mindste smule ærekær, så bliver aldrig doven i det her fag. Der er hele tiden noget nyt at kaste sig over - og det er en gave!