Gå til hoved indhold

Der kan lægges aktiviteter af en samlet varighed på 12 måneder til grund for vurderingen. Du kan med fordel selv pege på, hvilke aktiviteter, der skal medregnes i de 12 måneder. Kun aktiviteter, der er tilfredsstillende dokumenteret, vil  indgå i vurderingen.

Nedenstående aktiviteter kan kvalificere din ansøgning i kvote 2 og indgå i helhedsvurderingen:

Erhvervsarbejde eller frivilligt humanitært arbejde

 1. Arbejdet skal være af minimum 4 måneders sammenhængende varighed
 2. Arbejdet skal være af minimum 20 timer om ugen. Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på op til 4 uger
 3. Kun arbejde efter ansøger er fyldt 18 år kan medtages
 4. Arbejdet skal være udført i et ansættelsesforhold, som selvstændig erhvervsdrivende eller som frivilligt humanitært arbejde indenfor en anerkendt hjælpeorganisation som fx Dansk Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkelig Samvirke, IBIS, SOS Børnebyerne o.lign.
 5. Lønnet praktik/læretid godkendes som erhvervsarbejde, hvorimod SU-finansieret praktiktid ikke godkendes som erhvervsarbejde
 6. Erhvervsarbejde dokumenteres ved fx lønsedler eller arbejdsgivererklæring. Humanitært arbejde dokumenteres ved en beskrivelse af de opgaver, der er udført samt attest for deltagelse fra hjælpeorganisationen

Dokumentation for erhvervserfaring skal indeholde periode, arbejdets art og ugentlige timetal.

Højskoleophold

 1. Højskoleopholdet skal være af minimum 4 måneders sammenhængende varighed
 2. Dagshøjskole kan medtages ved minimum 30 timer pr. uge
 3. Højskoleophold dokumenteres med attest/bevis fra højskolen med beskrivelse af indhold og varighed af opholdet

Udlandsophold

 1. Udlandsopholdet skal være af minimum 4 måneders sammenhængende varighed
 2. Kun udlandsophold efter at ansøger er fyldt 18 år kan medtages
 3. Udlandsophold dokumenteres ved kopi af flybillet, stempler/visa i pas, rejseplaner fra selskab o. lign.