Studieophold i udlandet

På fysioterapeutuddannelsen har du flere forskellige muligheder for at tilbringe en del af uddannelsen i udlandet.

Du kan tage et teoretisk studieophold eller et praktikforløb på udenlandske uddannelsessteder og sygehuse.

Formålet med de internationale uddannelsesmuligheder i fysioterapeutuddannelsen er at uddanne dig til at kunne agere professionelt inden for fysioterapeutens virksomhedsområde i en globaliseret verden.

Rejsebreve til inspiration

Under de studerendes studieophold i udlandet, skriver de rejsebreve eller laver videoer, hvor de fortæller om deres oplevelser. 

Læs om fysioterapeutstuderende Mathias Grud Hellerup Sørensens studieophold i Australien

Internationale netværk

Fysioterapeutuddannelsen er medlem af disse internationale netværk:

The European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE)

Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe (COHEHRE)

World Confederation for Physical Therapy (WCPT)

International koordinator

Erna Rosenlund Meyer
International koordinator

Tlf.: 72 69 09 54
erm@ucn.dk

Informationsmøder og åbent hus på UCN's adresser.

Vil du læse på UCN? Bliv mindet om åbent hus, ansøgningsfrister med mere.

Tilmeld dig vores Alumnenetværk

Projektbanken

Bevægelaboratoriet. Læs om vores rum til læring, innovation, udvikling og forskning.

Kom til Forsknings- og udviklings symposium d. 9.11 - 2017

Følg os på Facebook

Optagelse
- Sådan søger du ind