Studieaktiviteter

Se studieaktiviteter og krav til arbejdsindsats på fysioterapeutuddannelsen.

Studieaktivitetsmodellen

Blandt professionshøjskolerne bruges en fælles studieaktivitetsmodel. Modellens fire kategorier viser den helhed i aktiviteter, der er i en professions- eller erhvervsrettet uddannelse. Dette gælder både for det enkelte modul/semester og for hele uddannelsesforløbet.

Der er 3 formål med studieaktivitetsmodellen:

  1. Modellen skal bruges til at synliggøre, at de samlede studieaktiviteter reelt udgør en fuldtidsuddannelse.
  2. Modellen synliggør, at en professions- og erhvervsrettet uddannelse omfatter forskellige typer af studieaktiviteter.
  3. Modellen danner grundlag for kommunikation og forventningsafstemning mellem studerende og undervisere i forhold til studieintensitet og i forhold til roller og ansvar i de forskellige typer af studieaktiviteter.

Læs mere om studieaktivitetsmodellen

Modellen bruges af alle professionshøjskolerne, så du kan sammenligne uddannelsen på tværs af landet. Se vejledning til studieaktivitetsmodel til studerende (PDF).