Undervisningsformer

På uddannelsen til fysioterapeut foregår undervisningen på mange forskellige måder:

  • Klasseundervisning
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Projektarbejde
  • Klinisk undervisning / praktik
  • Undervisning i virkelighedsnære øvelsesrum

Øvelsesrum på uddannelsen

Vi råder over forskellige øvelsesrum, hvor du får de bedste muligheder for at øve din faglighed i omgivelser så tæt på virkeligheden som muligt:

Se fordelingen af de forskellige studieaktiviteter i studieaktivitetsmodellen

Kroppen i centrum

Da kroppen er i centrum i fysioterapi, lægger uddannelsen vægt på, at du tilegner dig kropslige kompetencer ved at handle og agere med kroppen i konkrete situationer. Det betyder, at du hele tiden øver dig på medstuderende, og at du selv lægger krop til dine medstuderendes undersøgelser og behandlinger.

Fysioterapeuternes vidensgrundlag, kernebegreber og profil.

Fysioterapeutuddannelsen på UCN tager afsæt i videngrundlaget for den fysioterapeutiske profession. Videngrundlaget omfatter viden om og studier af mennesket, dets bevægelser og funktionsevne. Med en fysioterapeutuddannelse fra UCN vil du opnå viden om mennesket og dets fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle aspekter samt lærer om kernebegreber som krop, bevægelse, træning, berøring og kommunikation.

Vi betragter menneskets eksistens som et komplekst samspil mellem faktorer inde i mennesket og i dets omgivelser. Mennesket lever som en biologisk krop, en oplevende og erfarende krop, og kroppen betragtes dermed som meningsbærende, som et fænomen og et udtryksfelt.

De sundhedsydelser, fysioterapeuter tilbyder, består i at udføre, lede og formidle fysioterapi inden for udredning, diagnostik, behandling, lindring, sundhedsfremme, bevarelse af sundhed, sygdoms-forebyggelse og rehabilitering.

Fysioterapeuter benytter sig i deres arbejde af bestemte systematiske, kliniske ræsonnerings- og beslutningsmodeller samt specifikke metoder og teknikker til undersøgelse, diagnosticering og behandling – herunder manuelle teknikker, gymnastik og bevægelse, træning i kropsforståelse og kropsbevidsthed, udspænding, styrketræning, konditions- og udholdenhedstræning, træning i varmtvandsbassin og elektroterapi.

Fysioterapi er en profession inden for det sundhedsvidenskabelige område, og fysioterapeutuddannelsen favner derfor bredt indenfor forskellige videnskabelige traditioner. Du skal arbejde med naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora gennem dit uddannelsesforløb, og du vil udvikle kompetencer inden for både den teoretiske og den kliniske fysioterapi, som er i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling både nationalt og internationalt.

Bevægelaboratorium

I Bevægelaboratoriet arbejder vi med at se, lytte, måle, undersøge, analysere, lære, eksperimentere og forske i menneskers ressourcer og begrænsninger i relation til fysioterapiens kerneområde - Bevægelse. 

Læs mere

Kommunikationslab.


På UCN har vi et kommunikationslaboratorium, hvor vi arbejder vi med situationsspil og gruppediskussioner som redskaber til at træne kommunikationsfærdigheder i relation til klinisk praksis.