Bevægelaboratoriet

Fysioterapeutuddannelsens professionslokale til læring, innovation, udvikling og forskning

I bevægelaboratoriet arbejder fysioterapeutstuderende, undervisere, fysioterapeuter fra praksis og forskere med metoder til at se, lytte, måle, undersøge, analysere, vurdere, lære, eksperimentere og forske i menneskers ressourcer og begrænsninger i relation til fysioterapiens kerneområde - BEVÆGELSE!

Bevægelaboratoriet danner rammen om en lang række aktiviteter, og der findes i de 4 sektorer udstyr fra simpelt træningsudstyr til måleudstyr af højeste internationale standard indenfor fysisk træning, bevægelsesanalyse, fysiologisk testning og balance og postural kontrol.

Vores udstyr inkluderer blandt andet 3-D bevægelsesanalyse-system, kraftplatforme, balanceplatforme, iltmålingsudstyr, muskelaktivitetsmåling, muskelstyrkemåling og meget mere.

Studerende introduceres til udstyret allerede på 1. semester og anvender herefter store dele af udstyret i uddannelsen og desuden afvikles en lang række projekter i bevægelaboratoriet.

Kontakt

Janni Ørsnes Christensen, AC-medarbejder
Tlf. 72 69 10 17
joec@ucn.dk

Dorte Drachmann, uddannelsesleder
Tlf. 72 69 09 50
dod@ucn.dk

Se billeder fra vores bevægelseslaboratorie nedenfor.

 

Biomekanisk laboratorium

3-D bevægelsesanalyse og trykanalyse anvendes til at vurdere om bevægelser kan optimeres og til at vurdere risikoen for skader under løb og gang – og under uddannelsen til at opnå større viden om metoder til bevægelsesanalyse og biomekanik.

Foto fra Sektor B: Biomekanisk laboratorium til analyse af bevægelse og balance

EMG measurement of muscular activity

EMG measurement of muscle activity is used to analyse muscle efficiency, muscle work, the effect of training and the risk of developing injuries. During studies, students use it to understand physiological and mechanical parameters in motor control and learning.

Photo from Sector B: Biomechanics lab for movement and balance analysis.

Fysiologisk testlaboratorium

Iltmåling anvendes til konditionsvurdering og analyse af træningseffekt – og under uddannelsen til at fokusere på fysiologiske parametre i fysioterapi.

Foto fra Sektor C: Fysiologisk testlaboratorium

Lærings- og træningslaboratorium

Fra træningsudstyr over udstyr til analyse af holdning og bevægelse til HD-ultralydsscanning der alt sammen anvendes under studiet og alle fysioterapeutstuderende har adgang 24/7 med studiekort.

Foto fra Sektor A: Lærings- og træningslaboratorium til fysioterapi og træning

Balance and electrophysiology laboratory

Computer operated movable power platforms  in a moveable space  are used to assess balance and the effects of balance training. During studies, students use this equipment to understand the many factors that affect human balance and motor control.

Photo from Sector D: Balance and electrophysiology laboratory