Adgangskrav og udvælgelseskriterier

Gældende adgangskrav og udvælgelseskriterier til grafisk designteknologuddannelsen.

Du kan kun søge ind på grafisk designteknologuddannelsen via kvote 2. Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene indstilles til adgangsprøve.

Kvote 2 - Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Du skal opfylde ét af nedenstående adgangskrav: 

 • En gymnasial eksamen (se definition af gymnasial eksamen). Derudover skal du opfylde uddannelsens specifikke fagkrav som er: engelsk C og matematik C. Disse fag skal være bestået med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding.
   
 • En  af disse relevante erhvervsuddannelser – og det specifikke fagkrav: engelsk C
  • Beklædningshåndværker (med specialer eller trin 2)
  • Boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer)
  • Detailhandelsuddannelse (med specialer)
  • Eventkoordinator (trin 2 hvis gl. Ordning)
  • Grafisk tekniker
  • Guld- og sølvsmed (med specialer eller trin 2)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Maskinsnedker
  • Mediegrafiker (trin 2 hvis gl. Ordning)
  • Skiltetekniker
  • Snedker (med specialer)
  • Teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer)
  • Teknisk designer
  • Ædelsmed (med specialer)
 • En anden 3-årig erhvervsuddannelse – her kræves yderligere fagene: engelsk C og matematik C.
   
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.
   
 • ​En godkendt udenlandsk eksamen.
   
 • En godkendt individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du ikke opfylder et af de formelle krav. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Adgangsprøve 

Alle, der opfylder ét af ovenstående krav bliver indstillet til adgangsprøve.

På uddannelsen grafisk designteknolog afholdes der 24 timers adgangsprøve med start den 10. april 2019, kl. 12.00.

Adgangsprøven skal belyse dine evner inden for grafisk formgivning - din sans for former, linier, farver og din evne til at kommunikere.

Prøven sendes til dig via UCN’s optagelsesportal. Der gives 24 timer til besvarelsen, og prøven skal bestås.

Ugen inden adgangsprøven sender vi informationsmail via UCN’s optagelsesportal med yderligere informationer om adgangsprøven.

Husk løbende at holde dig opdateret på UCN’s optagelsesportal.

Udvælgelseskriterier i kvote 2

Er der flere ansøgere i kvote 2 end der er pladser til, vurderer vi - ud over adgangskravene - også dine faglige, almene og specielle kvalifikationer og lægger vægt på følgende kriterier (i ikke prioriteret rækkefølge):

 • Din besvarelse af adgangsprøven –  der lægges vægt på din sans for grafisk formgivning  (linjer, former og farver) og evne til at kommunikere
 • Motivationsbeskrivelse

Kvote 2 ansøgere kan indtil 15. maj kl. 12.00 vedhæfte dokumentation til ansøgningen på optagelse.dk. Hvis du først senere færdiggør din adgangsgivende eksamen, har du frist indtil 5. juli kl. 12.00 til at vedhæfte din dokumentation.  

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder uddannelsens adgangskrav, men har kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangsgrundlaget, har du mulighed for at søge om dispensation i form af en individuel kompetencevurdering (IKV).

En positiv IKV giver dig adgang til at søge optagelse på lige fod med øvrige ansøgere i kvote 2 på www.optagelse.dk.

Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Generel studievejledning

Gitte Carstens
Generel studievejleder
Teknologi
Tlf.: 72 69 13 30
gc@ucn.dk

Kontaktperson for alle teknologi-uddannelser.