Generel studievejleder

Gitte Carstens
72 69 13 30
gc@ucn.dk

Faglig studievejleder

Nina Bach
72 69 15 48
nb@ucn.dk