Mentornetværk

Læs om mentornetværket, der er involverer samarbejde mellem erhvervslivet og grafisk designteknologstuderende.

Den unikke styrke ved professionsskolerne er, at uddannelserne er tilrettelagt i et tæt samarbejde med aftagerne i erhvervslivet, og at uddannelserne løbende tilrettes, når erhvervslivets behov ændrer sig.

Mentornetværket er ét af de steder, hvor mennesker fra erhvervslivet er i tæt kontakt med UCN og dig som studerende. I mentornetværket inviterer en erfaren person fra erhvervslivet 4-5 studerende på besøg. Besøget kan bestå i en rundvisning i virksomheden samt en efterfølgende snak omkring arbejdsopgaver, hverdagen i virksomheden samt forskellige aktuelle faglige drøftelser.  

Det har rykket mig meget. Både uddannelsen og mentorrelationen. Jeg får den der  ”jeg kan sgu godt”, når jeg få at vide, at mit arbejder virker fedt. Det hjælper at have kontakten. Lærer/vejleder er meget teoretisk, mens mentor er mere praktisk og har et andet syn på opgaven. 

Tidligere studerende

De studerendes udbytte

De studerende er unge mennesker, som ofte kun har lidt eller ingen erfaring med jobmarkedet inden for deres felt – de er meget nysgerrige efter, hvordan virksomheder egentlig fungerer samt hvilke personlige og faglige kompetencer, der efterspørges derude.

Det har været dejligt at kunne snakke med én om erhvervslivet og om skolen (min mentor er tidligere studerende på UCN). Man kommer også til at forstå, hvor bred branchen er.

Tidligere studerende

Hvad driver mentorerne?

Der er mange forskellige motiver der driver mentorerne.

Det har været godt at kunne sparre med sin mentor og få feedback på det, man laver. Ikke mindst at få gode råd og vejledning til at søge praktik og derefter job. Så ved man lidt mere om, hvad virksomhederne kigger efter, og hvad man skal være opmærksom på.

Tidligere studerende

Nogle af de hyppigst nævnte motiver er glæden ved at hjælpe andre mennesker; indsigt i kommende trends og teknologier; erfaringsdannelse ift. coaching og moderne ledelse; og at kunne huske hvor ofte man i egen studietid savnede kontakt til erhvervslivet.

Hvad gør mentorerne?

Mentorerne inviterer studerende på virksomhedsbesøg 1-2 gange pr. semester. På virksomhedsbesøget vises der rundt i virksomheden og der snakkes om aktuelle faglige ting.

Mentornetværket er også et netværk for mig personligt, hvor jeg som mentor har mulighed for at få nye kontakter inden for min verden. Jeg lærer også hele tiden noget nyt.

Jeanett Kaare – weltklasse reklame + pr

Mentorvirksomheder

Mentorvejleder

Hans Michael Opstrup
Mentorvejleder

Tlf.: 72 69 17 75
mop@ucn.dk